Udržateľnosť

Hemp For Humanity > Udržateľnosť > Udržateľnosť

Udržateľnosť

https://hempforhumanity.eu/sk/udrzatelnost/

UDRŽATEĽNÁ BUDÚCNOSŤ

POĽNOHOSPODÁRSTVO

Konope sú považované za „zázrak plodiny“ kvôli svojmu vysokému výnosu, nulovému odpadu a odolnosti voči chorobám. Konope je ekologické a vysoko udržateľné.

VNÚTORNÁ / VONKAJŠIA KULTIVÁCIA

Konope sa môže pestovať v interiéri alebo exteriéri a výrobné metódy sa zlepšujú v dôsledku pestovania v interiéri v minulom storočí.

PRIEMYSELNÉ SPRACOVANIE

Konope preukázalo, že ponúka vynikajúce alternatívy k stavebným materiálom, papieru a textilu – a je prirodzeným zmyslom vo svete bioplastov.

PRIEMYSELNÉ KONOPE: VÝHRADA PRE EKONOMIU A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Priemyselné konope boli kedysi dominantnou plodinou americkej krajiny. Tento vytrvalý a obnoviteľný zdroj (jedna z najskorších domestikovaných rastlín, ktorá sa datuje od neolytického veku v Číne), sa rafinoval pre rôzne priemyselné aplikácie, vrátane papiera, textilu a povrazov.

Konope je v súčasnosti výklenkom s množstvom aplikácií a aplikácií. Môže prispieť k trvalo udržateľnej budúcnosti, z čoho budú mať úžitok životné prostredie, hospodárstvo a naše spoločenstvá. Konope je darom ľudstva.

Posted By

Hemp For Humanity