Our Archive

Search completed

Hemp For Humanity > Artiklar av: Hemp For Humanity

benefits of hemp farming
Som bonde har man mycket att tänka på när det är dags att bestämma vilka grödor man ska investera i. Oavsett gårdens storlek försöker varje bonde maximera sin produktion och identifiera vilka grödor som ger bäst avkastning. På det stora hela finns det särskilt en gröda som alla jordbrukare borde undersöka närmare om de vill […]
Read More
hemp-cbd-vs-marijuana
Viktiga skillnader mellan CBD-hampa och marijuanaÄr hampaprodukter och marijuana samma sak? Termerna "hampa" och "marijuana" används ofta som synonymer. Men om man jämför de två växterna upptäcker man flera viktiga skillnader. I den här artikeln går vi igenom de här skillnaderna, bland annat hur de skiljer sig i fråga om THC-halt, hur de odlas och deras lagliga status.
Read More

BUSINESS

Enligt European Cannabis Report of Prohibition Partners, världensledandeleverantöravcannabismarknadsinsikt, har Europa potential attvara den störstacannabismarknaden i världen med ettuppskattatvärdepå 123 miljarder euro.
Read More

HÄLSOFÖRDELAR

VårtEndogena Cannabinoid System ellerEndocannabinoid System (ECS) reglerar en balansmellan ”homeostasis” inomoss, inklusivefunktionersomhumör, sömn, aptit, matsmältning, metabolism ochhormonreglering. Dettaupptäcktes i mitten av 1980-talet av Dr David Allen sombeskriver ECS: s funktionersom ”kroppensförmågaattbehålla sig ochfungera i rättmiljö”.
Read More