Blog
All
Hållbarhet
Hälsa
Legalt
Näringsliv

Fördelar för jordbrukare med att odla hampa

Fördelar för jordbrukare med att odla hampa

Som bonde har man mycket att tänka på när det är dags att bestämma vilka grödor man ska investera i. Oavsett gårdens storlek försöker varje bonde maximera sin produktion och identifiera vilka grödor som ger bäst avkastning. På det stora hela finns det särskilt en gröda som alla jordbrukare borde undersöka närmare om de vill göra sig själva en tjänst – hampa.

Hampa har odlats i mer än 10 000 år och är därmed en av världens äldsta odlade grödor. Det är en typ av cannabis som odlas och skördas för frönas och stjälkarnas skull. Hampa är en mycket mångsidig växt som kan användas till att framställa tusentals produkter, från mat till papper och plastkompositer och mycket annat.

Om du letar efter mer lönsamma grödor bör du ha hampa på din radar. Här följer några intressanta fakta om hampa som du kanske inte känner till. Vi reder också ut varför det skulle göra oss alla gott om fler bestämde sig för att odla hampa!

Fördelar med hampa: Europeiska gröna given (The EU Green Deal)

eu green deal

Innan vi dyker ner i detaljerna vill vi påpeka att hampa uppfyller många av målen som ingår i den så kallade europeiska gröna given (The EU Green Deal). Europeiska gröna given är en rad policyer som har initierats av europeiska kommissionen i syfte att göra Europa klimatneutralt till år 2050.

Hampa är en hållbar och mångsidig gröda som kräver mycket lite vatten och praktiskt taget inga bekämpningsmedel. Dessa egenskaper passar utmärkt för den europeiska gröna givens initiativ inom klimatförändring, industri- och jordbrukspolitik, hållbarhet, koldioxidbindning och biologisk mångfald.

Att odla hampa gynnar allt som den gröna given vill åstadkomma. Det är en naturlig växt som är fri från kemiska ämnen. Den trivs bra i Europas klimat, utan mängder av bekämpningsmedel och herbicider. Det stöder också biologisk mångfald, minskar mängden koldioxid i atmosfären och kan användas som en hållbar källa till tusentals produkter.

Hampa – En supergröda

hemp the wonder crop

Det är ingen överdrift att kalla hampa en supergröda. Det är utan tvekan en av de mest hållbara och mångsidiga grödor man kan odla. Hela hampaväxten – från stjälkarna till fröna och blommorna – kan användas för kommersiell produktion. Om hampan odlas utan starka kemikalier kan den också ersätta många andra kommersiella produkter med minimal påverkan på miljön. 

Dessutom kallas hampa för en superfood, och det av en god anledning. Växtens frön innehåller en rad näringsämnen som behövs för en hälsosam kost: hela spektrumet aminosyror och en nästan perfekt balans mellan fettsyrorna omega 3 och omega 6, plus järn, vitamin E och andra näringsämnen. Näringsmässigt är hampafrön ett av de mest kompletta livsmedel som finns. Hampafrön kan ätas råa, malas till mjöl och pressas till olja. De kan också användas som näringsrika fågelfrön och till djurfoder.

#1 Växer snabbt

hemp growing fast

Hampa växer otroligt snabbt på egen hand. Man behöver faktiskt bara vänta cirka 60 dagar efter plantering innan hampa kan skördas för fibrer med en skördetröska. Efter ungefär 90 till 120 dagar i marken är fröhuvudena redo för skörd. De som skördar hampa för blommornas skull tycker att det är bäst att göra det för hand med en machete eller sekatör, för att se till att blommans hartstrikomer bevaras.

Eftersom hampa växer så fort är det möjligt att skörda flera gånger om året, vilket ger högre avkastning totalt. Det betyder också att hampa är ett bra alternativ för jordbrukare i kallare klimat, där växtsäsongen är kortare.

#2 Motståndskraftig mot sjukdomar

hemp plant is disease resistant

Som bonde är du redan medveten om att man måste överväga vissa risker, till exempel att grödorna angrips av sjukdomar och skadedjur.

Hampa är en tålig växt som är naturligt resistent mot många vanliga sjukdomar och skadedjur. Det är inte så att växten är helt immun, men den snabba växthastigheten och dess naturligt kraftfulla natur gör att den överlever de flesta sjukdomar och skadedjur.

Det betyder att bönder kan undvika, eller åtminstone begränsa användningen av, bekämpningsmedel. Det är naturligtvis bra för böndernas budget, men det är viktigt av ett annat skäl också. Hampa är en effektiv bioackumulator och om man inte undviker kemiska bekämpningsmedel kan det leda till att föroreningar blir kvar i slutprodukten. Giftiga bekämpningsmedel som sprayas på hampaväxter kan också påverka jorden och vattnet kring växterna, vilket har en negativ effekt på miljön. 

Precis som med bekämpningsmedel så undviker många hampabönder också herbicider, eftersom de kan påverka den lokala miljön. Herbicider kan också absorberas av växten och rester överföras till kommersiella produkter.

#3 Behöver mindre vatten för att växa

Hampa tål i allmänhet torka och behöver bara lite vatten. Bönder som väljer hampa kan alltså hjälpa till att hålla en lägre vattenkonsumtion, jämfört med törstiga grödor som mandel, avokado och bomull. Den robusta karaktären betyder också att även bönder i torra klimat kan odla hampa med fördel.

Jämfört med bomull kan hampa växa gott med fyra gånger mindre vatten. Idag tillverkas massor av kläder med bomull, men eftersom hampa klarar torka bättre skulle det kunna bli ett alternativ för skjortor, byxor och många andra plagg. För att inte tala om att ett enda tunnland hampa kan producera lika mycket fibrer som nästan två eller tre tunnland bomull. Dessutom blir kläder som görs på hampafibrer ett lätt, absorberande material som aktivt står emot mikrober i naturen.

Om jorden blir urlakad och torr brukar det räcka att tillföra vatten. Se bara till att du vattnar dina hampaväxter tidigare än vanligt i processen. Hampafrön är mer känsliga för torka under de första sex veckorna, och kan då behöva vattnas regelbundet.

#4 Hampa och koldioxidbindning

Förutom att hampa klarar sig med färre kemikalier och mindre vatten finns det en annan fördel, som också är positiv för miljön: hampa absorberar koldioxid (CO2) från luften. Hampaodlingar anses vara ”koldioxidnegativa”, eftersom växtens kraftiga stjälkar och löv binder och omvandlar koldioxid som finns i luften.

Hampa har visat sig absorbera mer CO2 per hektar än någon skog eller annan kommersiell odling. En hektar hampa kan ta upp imponerande 15 ton koldioxid. Hampans koldioxidbindning och snabba växthastighet gör den till ett av de effektivaste verktygen som finns för att konvertera koldioxid till biomassa, vilket gör hampa till en potentiell klimatlösning. 

Genom att effektivt binda koldioxid, växthusgasen som påverkar den globala uppvärmningen mer än något annat, bidrar hampaodling till att bekämpa klimatförändringarna.

#5 Industriell behandling och mångsidig användning av hampa

industrial processing and multi use of hemp

Hampa är en mångsidig växt med tusentals möjligheter. Faktiskt kan hela hampaväxten, från fröna till stjälkarna och blommorna, användas på ett eller annat sätt som ett hållbart produktmaterial, bland annat till miljövänliga förpackningar och bioplast.

Hampa kan användas till att framställa:

  • Mat till människor
  • Djurfoder
  • Hudvårds- och hårvårdsprodukter
  • Biobränslen
  • Bioplast
  • Gröna byggnadsmaterial (så kallad hampabetong)
  • Textilier (tyg till kläder, dukar, rep)
  • Papper
  • ...och mycket mer!

Hampa har också en naturligt högre halt av cannabidiol (CBD) än av tetrahydrocannabinol (THC), vilket gör den perfekt för tillverkning av CBD-produkter. Till skillnad från THC är CBD icke-berusande. CBD-olja har blivit ett eftertraktat kosttillskott som används av en bred konsumentkrets för att främja hälsa och välmående på ett helt naturligt sätt

#6 Kan odlas både inomhus och utomhus

hemp grown indoors

Hampa är en tålig växt som trivs i de flesta miljöer. Som hampabonde kan man alltså odla hampa både inomhus och utomhus. Med undantag av extrema ökenklimat och höga bergsområden växer hampa under hårda förhållanden.

De flesta väljer dock att odla sin hampa utomhus. Det beror på att hampa trivs i naturliga förhållanden och växtens långa, smala stjälkar och djupa rötter behöver gott om plats för att nå sin fulla potentiella storlek. Många bönder menar att om man ska odla hampa i betydande omfattning lönar det sig att odla utomhus.

Vid utomhusodling sår man ofta manliga och kvinnliga hampaväxter nära varandra för att stimulera vindpollinering och öka fröproduktionen. Fält där hampa växer tätt bidrar också till naturlig kontroll av ogräs.

Om du väljer att odla hampa inomhus behöver du en kontrollerad miljö med konstgjord belysning och möjlighet att reglera temperaturen för att sköta hampans tillväxt och blomning.

#7 Kan ersätta plast och andra material

hemp can replace plastic

Hampa, en växt som har odlats i årtusenden, kan ersätta mer miljöskadliga råvaror vid tillverkning av produkter.

Hampa har till exempel använts för att göra naturligt biologisk nedbrytbar plast, vilket är mer miljövänligt än traditionell oljebaserad plast. Ledare inom bilindustrin förstår också värdet av hampaproduktion för biltillverkning, särskilt som ersättning för kolfiber och glasfiber som används till dörrpaneler och andra bildelar. 

Hampa används också redan som isoleringsmaterial i byggbranschen och som ett starkt, lätt och andningsbart byggmaterial som kallas hampabetong (eng. hampcrete). Det kan också ersätta olja som bränsle vid framställning av biodiesel. Hampabaserat biobränsle är grönare än bensin och kan användas i dagens fordon.

En växande industri

Enligt Persistence Market Research är den globala marknaden för industriell hampa på väg att göra enorma vinster de kommande åren, med en beräknad årlig tillväxt på 18,3 % från 2018 till 2027.

Hampans hållbarhet och mångsidighet erbjuder en utmärkt möjlighet för bönder som är intresserade av hampaindustrin. Intresset för hampaprodukter ökar, och det är troligt att hampans nya status och dess otaliga fördelar kommer att leda till ännu högre efterfrågan samt nya sätt denna mångsidiga växt kan användas på. Som hampaodlare har man många möjligheter att tjäna pengar. För att inte tala om att hampabönder kan känna att de gör en god insats genom hållbara odlingar som har ett positivt inflytande på miljön.

CBD för husdjur – vad är det och hur kan det hjälpa mitt djur?

CBD för husdjur – vad är det och hur kan det hjälpa mitt djur?
Du känner säkert till att människor i alla åldrar kan dra nytta av de naturliga hälsofördelarna med CBD. Men visste du att det har lika god effekt på husdjur?

Hampa & CBD vs marijuana – vad är det för skillnad?

Hampa & CBD vs marijuana – vad är det för skillnad?
Viktiga skillnader mellan CBD-hampa och marijuanaÄr hampaprodukter och marijuana samma sak? Termerna "hampa" och "marijuana" används ofta som synonymer. Men om man jämför de två växterna upptäcker man flera viktiga skillnader. I den här artikeln går vi igenom de här skillnaderna, bland annat hur de skiljer sig i fråga om THC-halt, hur de odlas och deras lagliga status.

BUSINESS

BUSINESS
Enligt European Cannabis Report of Prohibition Partners, världensledandeleverantöravcannabismarknadsinsikt, har Europa potential attvara den störstacannabismarknaden i världen med ettuppskattatvärdepå 123 miljarder euro.

HÄLSOFÖRDELAR

HÄLSOFÖRDELAR
VårtEndogena Cannabinoid System ellerEndocannabinoid System (ECS) reglerar en balansmellan ”homeostasis” inomoss, inklusivefunktionersomhumör, sömn, aptit, matsmältning, metabolism ochhormonreglering. Dettaupptäcktes i mitten av 1980-talet av Dr David Allen sombeskriver ECS: s funktionersom ”kroppensförmågaattbehålla sig ochfungera i rättmiljö”.

HÅLLBARHET

HÅLLBARHET
Industriell hampa var en gång en dominerande gröda på det amerikanska landskapet. Den här hårda och förnybara resursen (en av de tidigaste tämlade plantorna, som går tillbaka till den neolitiska tiden i Kina) förfinades för olika industriella tillämpningar, inklusive papper, textilier och sladd.

HISTORIA

HISTORIA
Första Dokumenterade Användningen Av Hampa I Japan Och Kina år 8000 –5000 f.Kr.

Hamp Extrakter Har Varit Med Oss I Århundraden, EIHA Bevisar

Hamp Extrakter Har Varit Med Oss I Århundraden, EIHA Bevisar
European Industrial Hemp Association (EIHA) har publicerat en samling av historiska bevis som dokumenterar konsumtionen av hamp mat och hamp matextrakt i Europa före år 1997.

EU Ska Utmanas På Den Senaste ”Novel Foods” I Storbritannien

EU Ska Utmanas På Den Senaste ”Novel Foods” I Storbritannien
Storbritanniens Cannabis Trades Association förenar kampen mot beslutet att tillsätta hampekstrakter vilket inkluderar CBD – till EU: s nya matkatalog.

Få Reda På Fakta: Dr Stuart Titus Webbseminarium

Få Reda På Fakta: Dr Stuart Titus Webbseminarium
Medicinsk Marijuana, Inc VD Dr Stuart Titus värdade ett webbseminarium på Kannaway US ’Wednesday Webinar series. Webbseminariet spelades in och är tillgängligt för dig att se.

Bulgarien Första EU Landet Att Auktorisera Försäljningen Av CBD

Bulgarien Första EU Landet Att Auktorisera Försäljningen Av CBD
Efterfrågan på hamp härledd cannabidiol, eller CBD, har ökat exponentiellt de senaste åren på grund av ett stort angrepp av publicerade studier och mediedäckningsrapportering om fördelarna med denna icke-berusande komponent.

Hampa & CBD På Första Sidan I Islands Största Tidning

Hampa & CBD På Första Sidan I Islands Största Tidning
Den 30 maj presenterades CBD och hampa i den långa artikeln på Fréttablaðets första sidor – den största isländska tidningen.

FDAs Första-Någonsin Offentliga Förhör På CBD

FDAs Första-Någonsin Offentliga Förhör På CBD
Förra fredagen den 31 maj höll amerikanska Food and Drugs Administration (FDA) sin första offentliga förhör om CBD och cannabinoider.

Firar Hampas Historia Vecka

Firar Hampas Historia Vecka
Från 3 till 9 juni firar hampindustrin den 10: e årliga ”Hemp History Week”. Hemp History Week är den största utbildningskampanjen om hampa i USA. Kampanjen syftar till att öka medvetenheten om miljöhållbarhet,

Hampa För Framtiden: Fördelar Med Hampa Kläder För Dig Och Miljön

Hampa För Framtiden: Fördelar Med Hampa Kläder För Dig Och Miljön
För århundraden har hampa fungerat som en källa till fiber. Fram till 20talet hade potentialen hos Cannabis Sativa arterna som en fibrös gröda varit så utbredd att även i dag används termen ”fiberhamp”, ”industriell hamp” och ”hamp” som sådan utbytbart.

Kölndeklarationen’

Kölndeklarationen’
Den 7 och 8 juni höll Europeiska Industrihampaföreningen (European Industrial Hemp Association, EIHA) i tyska Köln en konferens om industrihampa, som var den hittills största av sitt slag.

Trolley, Vegansk Chorizo Eller En Skulptur? Detta Är Årets Hampaprodukter.

Trolley, Vegansk Chorizo Eller En Skulptur? Detta Är Årets Hampaprodukter.
På EIHA-konferensen som hölls i Köln denna juni tilldelades utmärkelsen ’Årets hampaprodukt 2019’ (’Hemp Product of the Year 2019’). Bland sex nominerade valde den professionella publiken följande tre vinnare:

Nya Studier Om CBD Produkterna I Storbritannien Visar På Överstigande THC Nivåer, Andra Problem

Nya Studier Om CBD Produkterna I Storbritannien Visar På Överstigande THC Nivåer, Andra Problem
Enligt en ny studie som utförts av PhytoVista med uppdrag från Storbritanniens center för medicinska cannabis (CMC), överskreds THC nivåerna i nästan hälften av 30 CBD produkter som för närvarande säljs i Storbritannien.

EIHA:s Uppmaning Till Handling

EIHA:s Uppmaning Till Handling
Den 15 juli publicerade Europeiska Industrihampaföreningen (European Industrial Hemp Association, EIHA) en uppmaning till sina medlemmar om att försvara föreningens ståndpunkt: att CBD och extrakt av hampablad och -blommor inte borde falla under EU:s regler om nya livsmedel.

Juridiskt Kaos I Storbritannien Hotar Den Lokala Hampaindustrin

Juridiskt Kaos I Storbritannien Hotar Den Lokala Hampaindustrin
I Storbritannien råder juridiskt kaos kring hampalagstiftning, och landets Home Office (inrikesministeriet) fortsätter att utöva påtryckningar på bönder som odlar hampa för CBD.

CBD-Olja För Husdjur

CBD-Olja För Husdjur
Visste du att hampaolja med CBD kan ha en välgörande effekt på dina husdjur? Om du har gjort lite efterforskningar om cannabisprodukter vet du kanske redan att hundar har ett endocannabinoidsystem som är mycket mottagligt för cannabinoider.

EIHA Begär Tydliga Riktlinjer Om Hampa I Kosmetika

EIHA Begär Tydliga Riktlinjer Om Hampa I Kosmetika
The European Industrial Hemp Association (EIHA) har utmanat riktlinjerna om kosmetika som The EU Working Group on Cosmetic Products föreslog tidigare i år.

Representanter Från Hampaindustrin Talade I Europaparlamentet

Representanter Från Hampaindustrin Talade I Europaparlamentet
The European Industrial Hemp Association (EIHA) har utmanat riktlinjerna om kosmetika som The EU Working Group on Cosmetic Products föreslog tidigare i år.

Hampa Skickas Ut I Rymden… Igen

Hampa Skickas Ut I Rymden… Igen
Front Range Biosciences, ett företag inom bioteknik i Colorado, ska skicka cellodlingar från hampa och kaffe till Internationella rymdstationen (ISS).

Forskare Upptäcker 2 Nya Cannabinoider

Forskare Upptäcker 2 Nya Cannabinoider
En grupp italienska forskare skriver i Nature Magazine att de har lyckats isolera två hittills okända cannabinoider: THCP och CBDP.

CBD, Dess Juridiska Status Och Kannaway Österrike

CBD, Dess Juridiska Status Och Kannaway Österrike
Har du hittat den här artikeln söker du förmodligen efter information om CBD och hampabaserade produkter, samt vilka företag som erbjuder dem i Österrike.