Hampa & CBD vs marijuana – vad är det för skillnad?

Hemp For Humanity > Blog Hero Boxed 2 Column > Hälsa > Hampa & CBD vs marijuana – vad är det för skillnad?

Hampa & CBD vs marijuana – vad är det för skillnad?

https://hempforhumanity.eu/sv/hampa-cbd-vs-marijuana-vad-ar-det-for-skillnad/

Viktiga skillnader mellan CBD-hampa och marijuanaÄr hampaprodukter och marijuana samma sak?

Termerna ”hampa” och ”marijuana” används ofta som synonymer. Men om man jämför de två växterna upptäcker man flera viktiga skillnader.

I den här artikeln går vi igenom de här skillnaderna, bland annat hur de skiljer sig i fråga om THC-halt, hur de odlas och deras lagliga status.

Att lära känna cannabisplantan

Hampa och marijuana är blomväxter som ingår i cannabissläktet. Det finns tre arter inom cannabisfamiljen: Cannabis Sativa, Cannabis Indica och Cannabis Ruderalis. Begreppen ”hampa” och ”marijuana” kan användas om alla tre arter, eftersom de inte är några strikta botaniska termer. Istället kan man kortfattat säga att skillnaden mellan hampa och marijuana har att göra med vilken avsikt man har med att odla växterna.

Alla medlemmar av cannabissläktet, inklusive hampa och marijuana, innehåller cannabinoider – kemiska föreningar som är typiska för cannabisväxterna och sällan finns på annat håll. Men det betyder inte att de innehåller samma koncentration av cannabinoider. Hampa och marijuana har till exempel helt olika halter av vanliga cannabinoider som THC och CBD.

Vad är marijuana?

what is marijuana

Med termen ”marijuana” menas vanligen de opollinerade blommorna (”buds” på engelska) hos cannabisplantan, som odlas för att maximera innehållet av THC – plantans huvudsakliga psykoaktiva ämne. Marijuana har varit känd och odlats i årtusenden för religiösa och medicinska ändamål samt i rekreationssyfte.

Hampaodling vs marijuanaodling

Hampa och marijuana måste odlas med olika tekniker och i olika miljöer för att nå bästa möjliga resultat. Idag odlas marijuana ofta inomhus så att man kan övervaka förhållandena noga och på så sätt optimera resultatet.

Marijuanaodlingar behandlas på olika sätt för att optimera marijuanaplantornas THC-halt. Hampa däremot odlas så naturligt det går att odla cannabis som möjligt. Man kan använda hela växten från hampaodlingar kommersiellt, inte bara blommorna.

Vad är hampa?

Hampa började odlas och användas flera hundra år innan man upptäckte marijuana. Det är en motståndskraftig, anpassningsbar och snabbväxande art som har odlats för sina starka fibrer (viktigt vid tillverkning av tyg och rep), liksom för sina frön som är en källa till näringsrik hampafröolja.

Hampaplantan innehåller nästan inga psykoaktiva cannabinoider som THC, men är rik på icke-psykoaktiva motsvarigheter som CBD.

what is hemp

Vad är CBD?

Hampa användes även för medicinska och terapeutiska ändamål, men det var först under det förra århundradet som vi började förstå vilken roll CBD har för växtens välgörande egenskaper.

CBD (cannabidiol) är en icke-psykoaktiv cannabinoid, som är vanlig i hampa. Den står för upp till 40 % av växtens extrakt. Cannabidiol kan intas på många olika sätt, till exempel genom inandning av cannabisrök eller ånga, som aerosolspray eller i form av kapslar och CBD-hampaoljor.

Medicinsk CBD (vanligen i form av isolat) används idag för att behandla olika neurodegenerativa sjukdomar som epilepsi. Allt fler belägg tyder dessutom på att CBD kan vara allmänt välgörande för kroppens endocannabinoidsystem (ECS) som reglerar så vitt skilda områden som sömn, matsmältning, huden, inflammationer, smärta med mera.

Icke-medicinsk CBD, som är avsedd att stärka endocannabinoidsystemet, marknadsförs i form av kosttillskott, mat eller livsmedelstillsatser.

what is cbd

Oklarhet kring CBD och hampa vs marijuana

Det råder stor förvirring vad gäller skillnaderna mellan CBD och hampa vs marijuana. Och det hjälper knappast att växternas lagliga status är otydlig och ofta ändras.

Det som förbryllar många är att medan marijuana är en psykoaktiv drog som verkligen är olaglig i de flesta länder, uppvisar CBD och hampa inga psykoaktiva egenskaper och förblir lagliga.

Men den senaste tiden har CBD-produkternas lagliga status disktuerats. Fast CBD har funnits i olika hampabaserade livsmedel i århundraden, försöker myndigheter på den europeiska marknaden ibland att förbjuda CBD-berikade produkter eller CBD-isolat, med hänvisning till det icke-bindande EU-dokumentet ”Novel Food catalogue”.

Hampa och CBD vs marijuanas lagliga status

Observera att odling, framställning och distribution av hampa är lagligt i alla europeiska länder, och även i USA år sedan 2018 års Farm Bill. Det innebär att det är lagligt att köpa och använda CBD-produkter som görs av hampa.

Marijuana är å andra sidan inte tillåtet i de flesta europeiska länder. Däremot är medicinsk marijuana lagligt i vissa länder, och flera länder håller på att avkriminalisera marijuana i rekreationssyfte.

hemp-cbd-vs-marijuana-legality

Köp och försäljning av hampa och CBD

Icke-medicinska CBD-produkter som CBD-oljor, vejpar, kapslar och kosmetika är lagliga att marknadsföra inom EU – så länge de uppfyller lokala säkerhetsföreskrifter och inte överskrider den tillåtna mängden THC.

Det betyder inte att alla CBD-produkter är lika bra. Följande viktiga kriterier kan användas för att avgöra CBD-produkternas kvalitet:

• Extraheringsmetoder (avancerade metoder som superkritisk CO2-extrahering innebär att slutprodukten inte innehåller tungmetaller och föroreningar)

• Certifieringar

• Brett spektrum av cannabinoider och terpener (extrakt från hela växten bör se till att de nyttiga föreningarna är kvar)

• Mängden CBD

Hampa och CBD vs marijuana: Sammanfattning

Hampa och marijuana är två olika saker och det är viktigt att inte blanda ihop dem. Marijuana är en psykoaktiv drog som framställs av cannabisplantan, medan hampa är en icke-psykoaktiv variant av denna växt, som odlats i ett annat syfte och har en annan cannabinoid-profil. Hampa innehåller praktiskt taget omätbara mängder THC men är rik på CBD, medan marijuana odlas för att maximera plantans psykoaktiva cannabinoider. Slutligen är hampa och CBD-produkter lagliga och tillgängliga i de flesta länder. Marijuana däremot är olaglig som nöjesdrog och/eller strikt reglerad som medicin på de flesta håll.

Posted By

Hemp For Humanity