Konopa a CBD verzus marihuana – aký je medzi nimi rozdiel?

Hemp For Humanity > Blog Hero Boxed 2 Column > Zdravie > Konopa a CBD verzus marihuana – aký je medzi nimi rozdiel?

Konopa a CBD verzus marihuana – aký je medzi nimi rozdiel?

https://hempforhumanity.eu/sk/konopa-cbd-verzus-marihuana-2/

Základné rozdiely medzi konopou, CBD a marihuanou Sú konopné produkty a marihuana to isté?

Je bežné počuť ľudí používať výrazy „konopa” a „marihuana” ako rovnocenné. Ak však tieto dve rastliny porovnáme, je dôležité upozorniť na niekoľko zásadných rozdielov.

V tomto príspevku sa budeme zaoberať rozdielom medzi konopou a marihuanou, vrátane rozdielu v ich obsahu THC, spôsobe pestovania, legálnosti, atď.

Pochopenie rastliny Cannabis

Konopa a marihuana sú členmi rodu kvitnúcich rastlín Cannabis. Rozlišujeme tri druhy rastlín z rodu Cannabis: Cannabis Sativa, Cannabis Indica a Cannabis Ruderalis. Výrazy „konopa“ a „marihuana“ môžeme použiť na označenie ktorejkoľvek z týchto rastlín, keďže nejde o výhradne botanické výrazy. Stručne povedané, rozdiel medzi konopou a marihuanou spočíva v zamýšľanom použití vypestovaných rastlín.

Všetci členovia rodu Cannabis – vrátane konopy a marihuany – obsahujú kanabinoidy: chemické zlúčeniny typické pre rastlinu Cannabis, ktoré sa iba veľmi zriedka vyskytujú inde. To však neznamená, že majú rovnakú úroveň koncentrácie kanabinoidov. Konopa a marihuana majú veľmi rozdielne koncentrácie bežných kanabinoidov ako sú THC a CBD.

Čo je to marihuana?

what is marijuana

Výraz „marihuana“ sa spravidla používa na označenie neopelených kvetov alebo „púčikov” rastlín Cannabis pestovaných takým spôsobom, ktorý maximalizuje obsah THC – hlavnej psychoaktívnej zložky v rastline. Marihuana, ktorá je známa už tisícročia sa vždy pestovala na náboženské, lekárske alebo „rekreačné“ využitie.

Pestovanie konopy verzus pestovanie marihuany

Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov sa konopa a marihuana musia pestovať pomocou rôznych techník a v rôznych prostrediach. V súčasnosti sa marihuana spravidla pestuje v interiéri, čo umožňuje podrobné sledovanie rastových podmienok s cieľom optimalizovať rast.

Naproti tomu, hoci sa prijíma niekoľko opatrení na optimalizáciu koncentrácie THCrastlinách marihuany, sa konopa pestuje čo najprirodzenejším spôsobom. Pri konope sa môže komerčne využiť celá rastlina, nielen kvety.

Čo je to konopa?

Ľudstvo začalo využívať a pestovať konopu stovky rokov pred tým, než objavilo marihuanu. Vďaka svojej odolnosti, prispôsobivosti a rýchlemu rastu sa konopa vždy pestovala pre svoje silné vlákna (čo z nej robí kľúčovú plodinu pre výrobu textílií a lán), ako aj pre svoje semená – ktoré sú zdrojom výživného oleja z konopných semien.

Aj keď je konopná rastlina takmer úplne zbavená obsahu psychoaktívnych kanabinoidov ako je THC, je bohatá na obsah psychoneaktívnych látok ako je CBD.

what is hemp

Čo je to CBD?

Hoci sa konopa tiež využívala na medicínske a liečebné účely, až v minulom storočí ľudia začali rozumieť úlohe, akú má CBD v rámci prospešných vlastností rastliny.

CBD (kanabidiol) je psychoneaktívny kanabinoid, ktorý sa bežne vyskytuje v konope – tvorí až do 40 % z rastlinného výťažku. Kanabidiol možno do tela prijímať viacerými spôsobmi, vrátane inhalácie rastlinného dymu alebo výparov, vo forme aerosólového spreja, kapsúl alebo CBD konopných olejov.

Medicínsky CBD (spravidla vo forme izolátu) sa v súčasnosti využíva na liečbu rôznych neurodegeneratívnych ochorení, ako napríklad epilepsie. Okrem toho rastie počet dôkazov, podľa ktorých CBD môže mať celkový priaznivý účinok na endokanabinoidný systém tela (ECS), ktorý reguluje také odlišné oblasti ako sú spánok, trávenie, stav pokožky, zápaly, bolesť a pod.

Nemedicínsky CBD, ktorého účelom je vyživovať endokanabinoidný systém sa predáva vo forme výživových doplnkov, potravín alebo prídavných látok v potravinách.

what is cbd

Zmätok ohľadom CBD a konopy v porovnaní s marihuanou

Ohľadom rozdielov medzi CBD a konopou respektíve marihuanou panuje veľký zmätok. Rozdielny a často vágny právny stav týchto rastlín nepomáha tieto nejasnosti vyriešiť.

Väčšinu ľudí pletie, že hoci je marihuana psychoaktívnou drogou, ktorá je samozrejme vo väčšine krajín nelegálna, CBD a konopa nemajú žiadne psychoaktívne vlastnosti a ako také zostávajú legálne.

V poslednej dobe však prebieha legálna diskusia o stave CBD produktov. Hoci CBD sa nachádza v rôznych konopných potravinárskych produktoch už po stáročia, úrady, ktoré chcú zakázať produkty obohatené o CBD alebo izoláty CBD dostupné na európskych trhoch sa občas odvolávajú na takzvaný Katalóg nových potravín – nezáväzný usmerňujúci dokument EÚ.

Legálnosť konopy a CBD v porovnaní s marihuanou

To znamená, že pestovanie, výroba a distribúcia konopy zostáva legálna vo všetkých európskych krajinách a od schválenia Farmárskeho zákona v roku 2018 aj v Spojených štátoch amerických. Je teda legálne kupovať a používať CBD produkty vyrobené z konopy.

Marihuana, na druhej strane, stále nie je legálna vo väčšine európskych krajín; hoci je legálna v niektorých krajinách vďaka miestnym zákonom o medicínskej marihuane, pričom rekreačné užívanie marihuany je dekriminalizované v čoraz väčšom počte krajín.

hemp-cbd-vs-marijuana-legality

Predaj a nákup konopy a CBD

Nemedicínske CBD produkty ako sú CBD oleje, vaporizéry, kapsuly alebo kozmetika zostávajú legálne v Európskej únii a ako také sa môžu voľne predávať v krajinách EÚ – pokiaľ spĺňajú miestne bezpečnostné predpisy a povolený obsah THC.

To neznamená, že všetky CBD produkty sú rovnocenné. Hlavnými kritériami na rozlíšenie kvalitných CBD produktov sú nasledovné:

• spôsob extrakcie (pokročilé metódy ako superkritická extrakcia CO2 vylúčia obsah ťažkých kovov a znečisťujúcich látok v konečnom produkte)

• certifikácie

• široké spektrum kanabinoidov a terpénov (extrakty z celej rastliny umožnia zachovanie týchto prospešných zložiek)• obsah CBD

• obsah CBD

Konopa a CBD verzus marihuana – zhrnutie

Konopa a marihuana sú dve rôzne veci a je dôležité si ich nezamieňať. Marihuana je psychoaktívna droga získaná z rastliny Cannabis, zatiaľ čo konopa je psychoneaktívnou odrodou tejto rastliny, ktorá sa pestuje na odlišné použitie a má rozdielny profil kanabinoidov. Konopa obsahuje prakticky nedetekovateľné množstvo THC a má vysoký obsah CBD, pričom marihuana sa pestuje na maximalizáciu obsahu psychoaktívnych kanabinoidov.

A nakoniec, konopa a CBD produkty sú legálne a dostupné vo väčšine krajín, pričom marihuana zostáva vo väčšine prípadov nelegálna ako rekreačná droga a/alebo je prísne kontrolovaná ako liek.

Posted By

Hemp For Humanity