Výhody pestovania konopy pre poľnohospodárov

Hemp For Humanity > Blog Hero Boxed 2 Column > Udržateľnosť > Výhody pestovania konopy pre poľnohospodárov

Výhody pestovania konopy pre poľnohospodárov

https://hempforhumanity.eu/sk/vyhody-pestovania-konopy-pre-polnohospodarov/

Keď sa poľnohospodári rozhodujú, do ktorých plodín budú investovať, musia zvážiť mnoho okolností. Každý poľnohospodár sa bez ohľadu na veľkosť farmy snaží maximalizovať produkciu farmy a identifikovať najziskovejšie plodiny na pestovanie. Pri zvážení všetkých okolností by každý poľnohospodár mal úžitok z toho, keby zvážil jednu konkrétnu plodinu — konopu.

Konopná rastlina je jednou z najstarších pestovaných plodín a jej pôvod siaha viac ako 10 000 rokov do minulosti. Ide o odrodu rastliny cannabis, ktorá sa pestuje a zbiera pre svoje semená a stonky. Konopa je neuveriteľne všestranná plodina a môže sa použiť na výrobu tisícov produktov, od potravín cez papier až po plastové kompozitné materiály a ďalšie.

Ak hľadáte plodiny s vyššou hodnotou, konopa by nemala ujsť vašej pozornosti. V tomto dokumente ponúkame niekoľko zaujímavých skutočností, ktoré ste o konope pravdepodobne nevedeli a preskúmame, prečo by sme všetci mali úžitok z toho, keby sme jej pestovali viac.

Výhody konopy: Európska zelená dohoda

eu green deal

Predtým, než sa budeme venovať mnohým konkrétnym výhodám pestovania konopy, je dôležité uviesť, že konopa je dokonalým zdrojom na splnenie širokej škály cieľov stanovených v Európskej zelenej dohode. Európska zelená dohoda je súbor politických iniciatív Európskej komisie zameraných na dosiahnutie klimatickej neutrality Európy do roku 2050.

Konopa, ako udržateľná a všestranná plodina, ktorá vyžaduje veľmi málo vody a takmer žiadne pesticídy, je v súlade s iniciatívami Európskej zelenej dohody súvisiacimi s klimatickými zmenami, priemyselnou a poľnohospodárskou politikou, udržateľnosťou, sekvestráciou uhlíka a biodiverzitou.

Pestovanie konopy je veľkým prínosom pre všetko, čo má Európska zelená dohoda dosiahnuť. Je to prírodná plodina bez chemikálií, ktorá dobre rastie v európskom podnebí bez mnohých pesticídov a herbicídov. Taktiež podporuje biodiverzitu, znižuje atmosférický oxid uhličitý a slúži ako udržateľný zdroj pre tisíce produktov.

Konopa – zázračná plodina

hemp the wonder crop

Nazvať konopu zázračnou plodinou nie je prehnané. Je to pravdepodobne najudržateľnejšia a najvšestrannejšia plodina, ktorú môžu poľnohospodári pestovať. Celá konopná rastlina – od konopných stoniek po konopné semená a konopné kvety – sa dá využiť v komerčnej výrobe a pri jej pestovaní bez použitia nešetrných chemikálií dokáže nahradiť mnohé komerčne produkty s minimálnym vplyvom na životné prostredie.

Nehovoriac o tom, že veľa ľudí označuje konopu za superpotravinu a to z dobrého dôvodu. Semená rastliny obsahujú veľa výživných látok potrebných na udržanie zdravej stravy. Vďaka celému spektru aminokyselín a takmer dokonalému pomeru omega-3 a omega-6 mastných kyselín, spolu so železom, vitamínom E a mnohými živinami patria konopné semená z výživového hľadiska k najúplnejším potravinám, aké existujú. Konopné semená sa môžu konzumovať surové alebo zomleté v jedle, lisované do konopy a lisované do oleja. Slúžia tiež ako výživné krmivo pre vtáky a hospodárske zvieratá.

#1 Rastie rýchlo

hemp growing fast

Samotná konopa rastie neuveriteľne rýchlo. Poľnohospodárom v skutočnosti stačí počkať asi 60 dní po zasiatí, kým je konopa na vlákno pripravená na zber kombajnom. Po asi 90 až 120 dňoch v zemi sú semenné hlavy pripravené na zber. Niektorí poľnohospodári, ktorí pestujú konopu na kvety zistia, že najlepšie sa zberá ručne, použitím mačety alebo strihača, aby živicové trichómy kvetov zostali nedotknuté.

Rýchle tempo rastu znamená pre poľnohospodárov príležitosť na viacnásobnú úrodu počas roka a vyšší celkový výnos. Taktiež to znamená, že konopa je skvelou voľbou pre poľnohospodárov v chladnejších podnebiach, ktorí potrebujú pracovať v kratšom vegetačnom období.

#2 Odolnosť voči chorobám

hemp plant is disease resistant

Ak ste poľnohospodárom, viete, že riziko je dôležitým faktorom. Neistota spojená s chorobami, škodcami a inými okolnosťami môže mať výrazný vplyv na návratnosť investície poľnohospodára.

Našťastie, konopa je prirodzene silná plodina, ktorá je odolná voči najčastejším chorobám a škodcom. Nie je to tak, že by sa rastline tieto nástrahy úplne vyhýbali, ale jej rýchly rast a prirodzene silná povaha umožňujú prekonať útok väčšiny chorôb a škodcov.

Znamená to tiež, že poľnohospodári sa môžu úplne vyhnúť alebo aspoň obmedziť použitie pesticídov. To je dobrá správa pre rozpočet poľnohospodára, ale keďže konopa je účinný bioakumulátor, je dôležité vyhnúť sa použitiu chemických pesticídov, ktoré môžu spôsobiť zvyškové znečistenie produktov. Toxické pesticídy nastriekané na konopné rastliny môžu tiež unikať do okolitej pôdy a vodných zdrojov, čo negatívne ovplyvňuje miestne biologické prostredie. 

Podobne ako pri pesticídoch, mnohí pestovatelia konopy sa vyhýbajú použitiu herbicídov, pretože môžu ovplyvniť miestne biologické spoločenstvá alebo sa môžu vstrebať do konopných rastlín a vo zvyškovej forme preniesť do komerčných produktov.

#3 Jej pestovanie vyžaduje menej vody

Konopné rastliny vo všeobecnosti dobre znášajú sucho a rýchlo rastú aj pri malom množstve vody. To znamená, že poľnohospodári môžu znížiť svoje účty za vodu, keď si vyberú konopu namiesto iných na vodu náročnejších plodín ako sú mandle, avokádo alebo bavlna. Navyše, dobré znášanie sucha konopou znamená, že aj poľnohospodári v suchších oblastiach môžu zaradiť túto rastlinu do svojho cyklu striedania plodín.

V porovnaní s bavlnou si konopa vyžaduje štyrikrát menej vody, aby sa jej darilo. Takže zatiaľ čo väčšina oblečenia sa v súčasnosti vyrába z bavlny, konopa môže byť voľbou menej náročnou na vodu pri výrobe košieľ, nohavíc a ďalšieho oblečenia. Okrem toho, jeden aker konopy dokáže vyprodukovať toľko vlákna ako dva alebo tri akre bavlny. Navyše, konopné vlákna slúžia na výrobu oblečenia, ktoré je ľahké, absorpčné a aktívne proti mikróbom v prírode.

Poľnohospodárom väčšinou stačí pridať vodu, keď sa pôda vyčerpá a vyschne. Pravdepodobne však budete chcieť zabezpečiť zavlažovanie svojich konopných rastlín v tomto procese o niečo skôr. Počas prvých šiestich týždňov v pôde sú konopné semená citlivejšie na sucho a prospieva im pravidelnejšie zavlažovanie.

#4 Sekvestrácia konopného uhlíka

Okrem toho, že si vyžaduje menej chemikálií a vody, má konopa ďalšiu vlastnosť, ktorá má pozitívny vplyv na životné prostredie: absorbuje oxid uhličitý (CO2) zo vzduchu. Pestovanie konopy sa považuje za „uhlíkovo negatívne“, pretože konopná rastlina premieňa uhlík, ktorý získa zo vzduchu, vo svojich odolných stonkách a listoch.

Preukázalo sa, že konopa absorbuje viac CO2 na hektár ako akákoľvek iná lesná alebo komerčná plodina. Jeden hektár konopy dokáže absorbovať úctyhodných 15 ton oxidu uhličitého. Konopa je vďaka svojej schopnosti účinnej sekvestrácie uhlíka a rýchlemu tempu rastu jednou z najrýchlejších dostupných nástrojov na premenu oxidu uhličitého na biomasu a potenciálne riešenie klimatickej krízy. 

Účinnou sekvestráciou oxidu uhličitého, hlavného skleníkového plynu, ktorý prispieva k otepľovaniu planéty, pomáha pestovanie konopy bojovať s klimatickými zmenami.

#5 Priemyselné spracovanie a rôznorodé využitie konopy

industrial processing and multi use of hemp

Konopa je nekonečne všestranná plodina s tisíckami rôznych využití v produktoch. Každá časť konopnej rastliny, od jej semien po stonky a kvety, sa v skutočnosti dá nejakým spôsobom využiť ako udržateľný zdroj na výrobu produktov, vrátane ekologických baliacich materiálov a bioplastov.

Konopa sa dá využiť na výrobu:

  • Potravín pre ľudí
  • Krmiva pre zvieratá
  • Produktov starostlivosti o pokožku a vlasy
  • Biopalív
  • Bioplastov
  • Zelených stavebných materiálov (konopný betón)
  • Textilu (látky na výrobu oblečenia, plátna, povrazov)
  • Papiera
  • a ďalších produktov

Konopa ma taktiež prirodzene vyšší obsah kanabidiolu (CBD) ako tetrahydrokanabinolu (THC), čo z nej robí ideálny zdroj na výrobu CBD produktov. Na rozdiel od THC je CBD netoxický a v súčasnosti je CBD olej veľmi vyhľadávaný a široko používaný ako výživový doplnok na prirodzenú podporu zdravia a pohody.

#6 Môže byť pestovaný v interiéri aj exteriéri

hemp grown indoors

Konopa je silná plodina, ktorej sa darí vo väčšine prostredí, čo znamená, že poľnohospodári si môžu vybrať medzi pestovaním plodiny v interiéri alebo exteriéri. S výnimkou extrémnych púštnych podnebí a vysokohorských oblastí dokáže konopná plodina rásť aj v menej priaznivých podmienkach.

Vďaka tomu sa väčšina pestovateľov konopy rozhoduje pestovať svoju konopu vonku. Je to z dôvodu, že konope sa darí v mnohých rôznych prírodných podmienkach. Má dlhé a štíhle stonky s hlboko zasadenými koreňmi a vyžaduje dostatočný priestor, aby vyrástla na svoj plný potenciál. Poľnohospodári vo všeobecnosti zisťujú, že pestovanie vonku namiesto vo vnútri im umožňuje dosiahnuť veľký objem pri nízkych nákladoch.

Pri pestovaní konopy vonku poľnohospodári zasievajú samčie a samičie konopné rastliny blízko seba na podporu opeľovania vetrom a zvýšenie produkcie semien. Husté pestovanie konopných polí tiež pomáha prirodzene regulovať populácie burín.

Ak sa rozhodnete pestovať svoju konopu vo vnútri, budete musieť vytvoriť kontrolované prostredie s umelým osvetlením a ideálne s regulátormi teploty pre čo najlepšie riadenie rastu a kvitnutia rastliny.

#7 Môže nahradiť plast a iné materiály

hemp can replace plastic

Konopa, pestovaná po tisícročia, dokáže nahradiť menej ekologické suroviny vo výrobe produktov.

Konopa sa napríklad môže používať na výrobu biologicky rozložiteľných plastov, ktoré sú prijateľnejšie pre životné prostredie ako tradičné plasty na ropnej báze. Lídri automobilového priemyslu už pochopili hodnotu, ktorú môže mať pestovanie konopy pre výrobu automobilov, konkrétne ako náhrada uhlíkových a sklenených vlákien pri výrobe panelov dverí a iných častí.

Konopa sa tiež používa pri stavbe domov vďaka jej využitiu ako izolácie a ako silný, ľahký a priedušný stavebný materiál nazývaný konopný betón. Pri jej spracovaní do bionafty môže takisto nahradiť ropu ako palivo. Konopné biopalivo je zelenšie ako benzín a môže sa používať v existujúcich dopravných prostriedkoch.

Rastúce odvetvie

Podľa Persistence Market Research, je svetový trh s technickou konopou v nasledujúcich rokoch na dobrej ceste k obrovskému rastu a predpokladaná ročná miera jeho rastu v rokoch 2018 až 2027 je 18,3 %.

Udržateľnosť a všestrannosť konopy ponúka výnimočnú príležitosť poľnohospodárom, ktorí chcú vstúpiť do konopného odvetvia. Záujem o konopné produkty rastie a nie je prehnané predpokladať, že tento nový rast záujmu o konopu a jej nespočetné priaznivé účinky podporí ešte vyšší dopyt, ako aj objavenie nových spôsobov využitia tejto všestrannej plodiny. Poľnohospodári, ktorí pestujú konopu, sú odmenení mnohými rôznymi spôsobmi dosiahnutia zisku. Nehovoriac o tom, že pestovatelia konopy môžu mať dobrý pocit z toho, že využívajú svoju farmu na pestovanie udržateľnej, ekologickej plodiny, ktorá má pozitívny vplyv na svoje okolie.

Posted By

Hemp For Humanity