CBD, Dess Juridiska Status Och Kannaway Österrike

Hemp For Humanity > Blog Hero Boxed 2 Column > Legalt > CBD, Dess Juridiska Status Och Kannaway Österrike

CBD, Dess Juridiska Status Och Kannaway Österrike

https://hempforhumanity.eu/sv/cbd-dess-juridiska-status-och-kannaway-osterrike/
Är Hampa & CBD lagligt in Österrike?

Laglig Status: Ja

Har du hittat den här artikeln söker du förmodligen efter information om CBD och hampabaserade produkter, samt vilka företag som erbjuder dem i Österrike. I den här artikeln går vi igenom vissa frågor som rör CBD och Europa, med särskild tonvikt på Österrike. Vi tar upp följande ämnen: 

– Är CBD lagligt i Österrike?

– Betraktas CBD som ett  livsmedel eller ett läkemedel?

– Vad är Novel Foods?

– Varför ska du överväga Kannaway Österrike?

Är CBD lagligt i Österrike?

Om du är nyfiken på CBD-produkter har du kanske sökt på Google eller sett hur CBD och hampaprodukter diskuteras i media. I sådana fall undrar du säkert om det är lagligt att sälja CBD i Österrike. Det snabba och okomplicerade svaret är ja! Vi kommer här att undersöka företaget Kannaway och deras produkter, t.ex. CBD-oljan Kannaway Pure Gold. Vi kommer också att förklara varför det är helt lagligt att både konsumera och sälja sådana produkter i Österrike.

CBD är ett livsmedel, inte ett läkemedel

Vad du än har hört så är CBD lagligt i Österrike – det räknas nämligen som ett livsmedel och inte som ett läkemedel. Det har rapporterats i österrikiska medier att så inte är fallet, men det är fel. När Österrikes federala myndighet för hälsa och konsumentskydd utfärdade ett så kallat dekret (decree) menade medierna att lagen hade ändrats, men det stämmer inte. Ett dekret är ”ett officiellt uttalande att något måste ske”, men det betyder inte att lagen faktiskt har ändrats. Det ledde till att vissa lokala myndigheter besökte butiker för att informera ägarna om att de sålde olagliga produkter. De välinformerade butiksägare som kände till skillnaden mellan en lag och ett dekret höll huvudet kallt och stod på sig, för de visste att myndigheterna hade fel. Deras affärer är ännu öppna och de fortsätter att sälja CBD och andra hampabaserade produkter.

Vad är Novel Foods?

En annan sak som kan dyka upp i diskussioner eller när man söker på internet är den så kallade Novel Foods Catalogue. Det är en databas som listar ingredienser och livsmedel som har varit i allmänt bruk i Europa före den 1 maj 1997. Det är inte ett juridiskt bindande dokument. EU:s lagstiftning på området går under namnet Novel Foods Act. Detta är något förvirrande. I januari 2019 flyttades hampaprodukter till kategorin ”nya” livsmedel, trots att det är klart dokumenterat att de har använts före 1 maj 1997. Skillnaden är att ”nya” livsmedel kan behöva bli godkända innan de kan säljas. Ändringen är troligen ett resultat av lobbyism, vilket är vanligt när det kommer en ny och potentiellt framgångsrik produkt som många vill använda. Myndigheterna ligger ofta långt efter utvecklingen men vill ändå försäkra sig om att kunna beskatta produkterna ifråga. För att få mer tid att undersöka fakta i frågan inför de ofta något slags förbud eller använder skrämseltaktiker. Det är därför viktigt att känna till vad som gäller. Det är mycket viktigt att förstå att CBD och hampa inte får marknadsföras som läkemedel. Den som säljer eller marknadsför CBD eller hampaprodukter får inte göra några påståenden som kan förknippas med medicinsk användning eller medicinsk nytta.

Kannaways livsstil

Kannaway är ett direktförsäljningsföretag som producerar och säljer hampabaserade produkter. Företaget lanserades i Europa 2018 och blev då det första europeiska hampabaserade direktförsäljningsföretaget. Kannaway har haft en stark tillväxt i Europa, och Österrike har visat sig vara den största marknaden med tiotusentals nöjda kunder. 

Kannaway i Österrike fokuserar på möten och utbildningsevenemang för att rekommendera produkterna från kund till kund. Det är lagligt att göra det med Kannaways produkter i Österrike. Att den österrikiska regeringen fattar oklara och hittills ogiltiga beslut i sina försök att skrämma bort människor är alltså ingen anledning att inte ta del av en så bra produkt och affärsmöjlighet.

Kannaway är ett direktförsäljningsföretag, en affärsmodell som passar entreprenörer som vill bryta sig loss från en mer traditionell arbetsmiljö. Det är en möjlighet som inte kräver stora investeringar eller omkostnader eftersom allting redan finns på plats: Produkter, logistik, och en metod att kompensera den som marknadsför produkterna genom att nätverka. Kannaways starka tillväxt i Österrike visar att det är ett seriöst och välskött företag som erbjuder både CBD-produkter av högsta kvalitet och goda affärsmöjligheter för de som är intresserade av mer än bara produkterna. Många har redan upptäckt både fördelarna med produkterna och inkomsten som Kannaways livsstil leder till.

Eftersom Kannaways produkter som Pure Gold CBD Oil erbjuds som livsstilsprodukter och inte läkemedel är det helt lagligt för dig att både använda och sälja dessa produkter i Österrike.

Posted By

Hemp For Humanity