Kölndeklarationen’

Hemp For Humanity > Näringsliv > Kölndeklarationen’

Kölndeklarationen’

https://hempforhumanity.eu/sv/kolndeklarationen/

Den 7 och 8 juni höll Europeiska Industrihampaföreningen (European Industrial Hemp Association, EIHA) i tyska Köln en konferens om industrihampa, som var den hittills största av sitt slag.

En av detta events höjdpunkter var undertecknandet av ’Kölndeklarationen’. Undertecknad av nästan 200 deltagare i konferensen, utgör Kölndeklarationen hampabranschens uppmaning om rimliga policyer beträffande hampa och CBD över hela EU.

”Undertecknarna uppmanar beslutsfattarna i Europa och alla medlemsstater att utarbeta en rimlig och harmoniserad lagstiftning beträffande icke-psykotropa kannabinoider, sådana som CBD och hampaextrakt, som både ingredienser i kosttillskott och läkemedel. Detta för att se till att konsumenterna är skyddade, upprätthålla branschens aktuella tvåsiffriga tillväxt, locka nya investerare, skapa arbetstillfällen och öka utvecklingen av säkra produkter.”

Posted By

Hemp For Humanity