EIHA Begär Tydliga Riktlinjer Om Hampa I Kosmetika

Hemp For Humanity > Blog Hero Boxed 2 Column > Näringsliv > EIHA Begär Tydliga Riktlinjer Om Hampa I Kosmetika

EIHA Begär Tydliga Riktlinjer Om Hampa I Kosmetika

https://hempforhumanity.eu/sv/eiha-begar-tydliga-riktlinjer-om-hampa-i-kosmetika/

The European Industrial Hemp Association (EIHA) har utmanat riktlinjerna om kosmetika som The EU Working Group on Cosmetic Products föreslog tidigare i år. I ett åtta sidor långt ståndpunktsdokument skriver EIHA att förslaget att uppdatera The Cosmetic Ingredients Database (Cosing) strider mot FN:s narkotikakonvention.

EIHA menar också att restriktionerna i det nya förslaget kommer att leda till nya regler som är specifika för CBD, och just bara för CBD.

”Dessa steg underminerar Världshälsoorganisationens färska vetenskapliga utvärdering, som rekommenderar att CBD inte bör omfattas av narkotikakonventionen […] Ännu värre är det att förslaget verkar gå emot den globala trenden – länder som Kina och USA är ju i färd med att reformera och förenkla lagstiftningen kring hampa för att stödja den alltjämt växande hampamarknaden”, står det i EIHA:s dokument.

EIHA efterlyser tydligare och mer konsekventa regler och menar att industriella hampaxtrakt och ren CBD inte ska förbjudas i kosmetiska produkter, förutsatt att produkterna tillverkas i enlighet med ursprungslandets lagar.

EIHA föreslår en alternativ formulering som tar hänsyn till Cannabidiols lagliga status. Dessutom föreslår EIHA att följande bör inkluderas som tre nya INCI-kategorier (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) i Cosing-databasen: Cannabis Sativa-extrakt från bladen; Cannabis Sativa-extrakt från bladen/stjälken; Cannabis Sativa-extrakt från roten.

Obs! Precis som med EU-kommissionens ’The Novel Food Catalogue’ är det viktigt att komma ihåg att Cosing-databasen inte är ett juridiskt bindande dokument.

Läs hela artikeln på HempToday.

CBD i kosmetika diskuteras på EIHA:s workshop i Köln från tisdag 17 september.

Posted By

Hemp For Humanity