EIHA požaduje jasné usmernenia týkajúce sa konopnej kozmetiky

Hemp For Humanity > Blog Hero Boxed 2 Column > Podnikanie > EIHA požaduje jasné usmernenia týkajúce sa konopnej kozmetiky

EIHA požaduje jasné usmernenia týkajúce sa konopnej kozmetiky

https://hempforhumanity.eu/sk/eiha-pozaduje-jasne-usmernenia-tykajuce-sa-konopnej-kozmetiky/

Európska asociácia technickej konopy (EIHA) nedávno napadla zmeny nariadení EÚ o kozmetických výrobkoch, ktoré skôr tento rok navrhla pracovná skupina EÚ pre kozmetické produkty. EIHA vo svojom 8-stranovom stanovisku poznamenáva, že aktuálny návrh pracovnej skupiny aktualizovať Databázu kozmetických prísad (Cosing) neumožňuje zosúladenie pravidiel EÚ s Jednotným dohovorom OSN o omamných látkach.

Navyše, podľa stanoviska EIHA by obmedzenia vyplývajúce z nového návrhu viedli k vytvoreniu nariadení špecifických výhradne pre CBD.

Prijatie takýchto krokov podkopáva nedávne vedecké hodnotenie CBD zo strany Svetovej zdravotníckej organizácie a jej odporúčanie, aby sa naň nevzťahoval Jednotný dohovor […] Najhoršie je, že ide o vývoj v opačnom smere v porovnaní s globálnym trendom, v rámci ktorého krajiny od Číny po Spojené štáty americké reformujú svoje konopné zákony smerom k ich zjednodušeniu a podpore neustále rastúceho trhu s konopou,“ – uvádza sa v dokumente EIHA.

Vo svojej výzve na jasnú a jednotnú reguláciu EIHA navrhla, aby použitie výťažkov z technickej konopy a čistého CBD nebolo zakázané v kozmetických produktoch, pokiaľ sa vyrábajú v súlade so zákonmi krajiny pôvodu.

EIHA navrhla nový názov pre kanabidiol, ktorý by zohľadňoval jeho legálnosť. Okrem toho, EIHA navrhla pridať nasledujúce tri kategórie ako nové INCI zápisy v databáze Cosing: výťažok z listov Cannabis Sativa; výťažok z listu/stonky Cannabis Sativa; výťažok z koreňa Cannabis Sativa.

Poznámka: Tak ako v prípade „Katalógu nových potravín“, je dôležité si uvedomiť, že databáza Cosing nie je právne záväzným dokumentom.

Prečítajte si celý príbeh na HempToday.

Téma CBD v kozmetike bude predmetom diskusie na seminári EIHA v Kolíne nad Rýnom už tento utorok, 17. septembra.

Posted By

Hemp For Humanity