Hvad er EUs grønne pagt?

Hemp For Humanity > Blog Hero Boxed 2 Column > Forretning > Hvad er EUs grønne pagt?

Hvad er EUs grønne pagt?

https://hempforhumanity.eu/dk/hvad-er-eus-gronne-pagt/

Den europæiske grønne pagt blev introduceret af Europakommissionen med hensyn til at forbedre de lokale fællesskaber og styrke EUs økonomi ved at beskytte vores naturlige miljø.

Målet er at gøre hele EU kimaneutral inden året 2050 ved at indføre en bæredygtig og grøn økonomimodel. Vi er nødt til at finde balance mellem vores kuldioxidemissioner og vores økosystemers kapacitet til at absorbere CO2 fra atmosfæren.  Det indebærer, at vi skal reducere emissionerne i videst muligt omfang og udvikle grønne teknologiske innovationer. Den overordnede prioritet af pagten er også at fremme vores sundhed ved at forebygge forureningen af vores luft, vand og jord af skadelige kemiske stoffer.

EUs grønne pagt vil have indflydelse på alle sektorer i EUs økonomi. Energisektoren, som står for 75% af EUs drivhusgasemissioner, bliver nødt til at vælge mere effektive og mindre forurenende teknologier. Bygninger, som tager 40% af det samlede energiforbrug i EU zonen, må opgraderes, så de kræver mindre energi og naturlige ressourcer. Transportsektoren, som genererer 25% af EUs emissioner, må tilbyde renere, billigere og sundere muligheder. Industrisektoren, som skaber 20% af EU’s emissioner, må revurdere sine nuværende forretningsmodeller, så de bruger flere bæredygtige og bionedbrydelige materialer. Der vil indføres en bæredygtig produktpolitik i ressourcekrævende sektorer som tekstiler, konstruktion, elektronik og plastik.

Den grønne pagts investeringsplan (EGDIP) er dedikeret til at omfatte mindst €1 trillion bæredygtige investeringer i det næste årti. Mekanismen for en retfærdig omstilling vil give 100 milliarder  euro i investeringer til arbejdere og fællesskaber for at støtte deres overgang mellem 2021 og 2027. Dette omfatter også  includes “jord til bord” strategier, som giver incitamenter til landbrugssektoren, hvor man skal udvikle mere innovative landbrugs- og fiskeriteknikker, reducre brugen af kemiske pesticider, gødningsstoffer samt antibiotika.

Teknologi vs Planter

Avancerede teknologier har været i centrum af mange lovende futuristiske løsninger i kampen mod forurening og klimaforandringer. Men hver ny teknologi kommer med nye udfordringer, så hvorfor skulle vi ikke fokusere på en løsning, der har været der i mere end 1000 år – dvs. hampplanten!

Smart home teknologi

Smart home udstyr anvender sensorer, Big Data, samt tingenes internet for at hjælpe husholdninger med at spare på energi og forbrugsomkostninger. Teknologien har til formål at forbedre sikkerheden, bekvemheden samt reducere energiforbruget ved at regulere hjemmets temperatur, lyser, osv. Der er dog blevet påvist, at den slags udstyr udgør endnu en kilde af forhøjede emissioner. Smarte lyspærer og stikkontakter fortsætter at bruge strøm selv når de er slukket i standby, så de kan opretholde forbindelsen med det centrale enhed eller med den udvalgte router. Det er nødvendigt, hvis man skal kunne fjernbetjene dem via deres smatphones, Amazon Echo, Google Home, osv. Selve produktionsprocessen af smart udstyr involverer masser af plastik, energi og skadelige materialer, som for eksempel dem, der bruges i LCD skærme. De fleste af dem kan ikke genbruges, og bliver typisk sendt væk til affaldsforbrændere.

Green buildings

Smart building design, green construction, operation, maintenance, renovation and deconstruction of buildings using the principles of resource-efficiency and sustainable material use creates high-performance buildings without the need for extra high-tech equipment.

Green building design helps reduce the impact of the built environment on human health and nature. It aims to use energy, water, and other resources more efficiently, increase the durability, and comfort, protect the resident’s health from indoor pollution, reduce waste and environmental degradation.

Electric vehicles

Electric vehicles are widely promoted as a green solution for achieving the EU’s climate protection goals in the transport sector. With no direct emissions when driving, they seem to help us shift away from burning the fossil fuels. However, since most of the electricity in the EU still comes from fossil fuels, the emissions from the electric car use are still produced on the power plants. The extraction of lithium, cobalt and other metals required to produce batteries and other parts of electric cars requires a lot of water and creates significant damage to ecosystems. A recent study in China showed that the recycling phase of a fossil-fuelled car results in about 1.8 tonnes of greenhouse gas emissions, and 2.4 tonnes for an electric car, a big part of it is due to battery recycling. So, the total environmental footprint of electric vehicles is quite substantial.

Sharing Economy

The sharing economy involves acquiring, providing, or sharing access to goods and services, often facilitated by a community-based online platform. It has experienced an explosive growth in the last decade. There are thousands of sharing economy platforms operating in almost every sector and activity around the world. Analysis by the Brookings Institute shows that private vehicles stay unused for 95% of their lifetime. Using car-sharing services is a more sustainable alternative, than producing new electric cars.

So before investing in any new technologies, we should carefully consider their impacts, and what other alternatives we could utilise to achieve our economic and environmental goals.

What does Hemp have to offer the Green Deal?

A natural chemical-free solution that could help achieve the goals of the Green Deal has been a part of our culture for thousands of years – hemp. It grows well in the European climate, fast and dense, saving agricultural space, and doesn’t require many pesticides and herbicides.

Biodiversity protection

Hemp plantations support biodiversity, creating feeding grounds for bees, birds, and animals. Serving as a ground cover crop, hemp prevents soil erosion with its deep roots and enriches the soil with high quantities of biomass. It can be used for phytoremediation to decontaminate soil from industrial pollution.

Carbon sequestration

Hemp has a high capacity for carbon sequestration – every ton of grown hemp removes 1.63 tons of carbon dioxide from the atmosphere. One hectare of industrial hemp can absorb 22 tonnes of CO2 per hectare. Due to its rapid growth, hemp is one of the fastest modern tools for converting CO2 to biomass. It is considered more efficient than agroforestry, as it grows up to 4 metres in just 100 days.

Sustainable food and textiles

Hemp seeds are considered a healthy super-food for people and can be used to feed livestock and fisheries. Their extract is used in cosmetics and technical use like colourants and oils. Hemp fibres can be used for sustainable fabric, textiles, and paper. Hemp textile is very durable, breathable, and has antibacterial properties. One acre of hemp can produce three times more fibre than cotton in the same area while using drastically less water.

Green material for transport and construction

Composite bio-plastics made from hemp mixed with other plant sources offer high strength and rigidity. They can be used in the structure of cars, boats, and some musical instruments. Hemp plastic is biodegradable, reusable, and recyclable, which makes it an excellent material for more sustainable transport production. Hemp wood, bricks and prefabricated panels are also used for green building design. Hempcrete is extremely fire resistant, so it can be used for wall, insulation and plaster carriers.

Posted By

Hemp For Humanity