Our Archive

Search completed

Hemp For Humanity > Blog Hero Boxed 2 Column > Kestävyys

save the bees
Mehiläiset ovat joka puolella maailmaa pääasiallisia pölyttäjiä ja siten elintärkeä osa maailmanlaajuista ekosysteemiä. Sen vuoksi viimeisten 15 vuoden aikana riehunut, hunajamehiläispopulaatioissa tuhoa kylvänyt katastrofi, jota kutsutaan nimellä ‘colony collapse disorder’ (CCD) eli mehiläisyhdyskuntien romahdushäiriö, uhkaa vakavasti, ei vain yhtä eliölajia, vaan koko ekosysteemiä.
Read More
Teollinen hamppu oli muinoin amerikkalaisen maanviljelyksen pääkasvi. Tämä sitkeä ja uusiutuva luonnonvara (eräs ensimmäisistä viljelykasveista, jo neoliittisen ajan Kiinassa) jalostettiin moninaisiin teollisen aikakauden käyttötarkoituksiin, mukaan lukien paperi, tekstiilit ja köydet.
Read More