Aktuálna štúdia o CBD produktov vo Veľkej Británii zistila prekročenie úrovne THC a ďalšie problémy

Hemp For Humanity > Blog Hero Boxed 2 Column > Zdravie > Aktuálna štúdia o CBD produktov vo Veľkej Británii zistila prekročenie úrovne THC a ďalšie problémy

Aktuálna štúdia o CBD produktov vo Veľkej Británii zistila prekročenie úrovne THC a ďalšie problémy

https://hempforhumanity.eu/sk/aktualna-studia-o-cbd-produktov-vo-velkej-britanii-zistila-prekrocenie-urovne-thc-a-dalsie-problemy/

Podľa aktuálnej štúdie, ktorej autorom je PhytoVista a ktorej vypracovanie zadalo britské Centrum pre lekársku konopu (CMC),  boli hodnoty THC prekročené v takmer polovici z 30 CBD produktov v súčasnosti predávaných vo Veľkej Británii. Zatiaľ čo povolený obsah psychoaktívneho THC je 0,2 %, v mnohých prípadoch bol prekročený takmer dvojnásobne.

Okrem toho výskumníci zistili ďalšie problémy, ako napríklad:

• Iba 11 z 29 testovaných produktov malo obsah CBD v rámci 10 % odchýlky od deklarovanej hodnoty.
• 11 z 29 produktov malo menej ako 50 % obsah CBD oproti deklarovanej hodnote.
• Jeden produkt obsahoval 3,8 % etanolu, čo je viac ako 3,4 %, teda hodnota, ktorá definuje alkoholické nápoje vo Veľkej Británii.

Tieto zistenia sa zhodujú s výsledkami podobnej štúdie uskutočnenej v Spojených štátoch už v roku 2017 a vyžadujú jasné usmernenia a reguláciu trhu s konopnými výťažkami.

Uvedené zistenia dokonca podnietili britskú Kráľovskú farmaceutickú spoločnosť (RPS), aby vydala výzvu vláde na „jasné usmernenie týkajúce sa povoleného obsahu psychoaktívneho tetrahydrokanabinolu (THC) v kanabidiolových (CBD) olejoch.”

Samotný rozsah problému tiež zdôrazňuje dôležitosť nákupu iba certifikovaných CBD produktov od dôveryhodných a overených dodávateľov.

Posted By

Hemp For Humanity