Výzva EIHA k akcii

Hemp For Humanity > Blog Hero Boxed 2 Column > Podnikanie > Výzva EIHA k akcii

Výzva EIHA k akcii

https://hempforhumanity.eu/sk/vyzva-eiha-k-akcii/

Dňa 15. júla, Európska asociácia pre technickú konopu (EIHA)  vyzvala svojich členov, aby pomohli podporiť jej stanovisko: že CBD a výťažky z konopných listov a kvetov by nemali spadať pod režim „Nových potravín” EÚ.

Tieto obmedzenia majú významný negatívny vplyv na naše odvetvie a konkrétne na CBD a potravinový sektor,” uviedla EIHA vo Výzve k akcii, ktorá bola tento týždeň distribuovaná jej takmer 300 členom.

EIHA vyzvala svojich členov, aby prispeli akýmikoľvek historickými príkladmi alebo zdrojmi zo svojich krajín, ktoré dokazujú, že konopné kvety a listy boli bežne konzumované ako potravina v celej európskej histórii (do roku 1997). Nepatria sem konopné potraviny zo semien ide predovšetkým o výťažky z kvetov a listov.

Vieme, že existuje pestrá a bohatá história používania konopných kvetov a listov v konopných potravinách, naprieč všetkými národmi a regiónmi,” uviedla EIHA vo svojej výzve.

EIHA už zozbierala viac ako 20 historických dôkazov, ktoré môžete nájsť tu. Niektoré z nich uvádza vo svojom podrobnom stanovisku „Stav konopných výťažkov v Európe,”, ktorý je distibuovaný európskym médiám a zúčastneným stranám od mája 2019.

Posted By

Hemp For Humanity