EUs vigtigste domstol afgør, at CBD ikke er narkotikum

Hemp For Humanity > Blog Hero Boxed 2 Column > Legal DK > EUs vigtigste domstol afgør, at CBD ikke er narkotikum

EUs vigtigste domstol afgør, at CBD ikke er narkotikum

https://hempforhumanity.eu/dk/eus-vigtigste-domstol-afgor-at-cbd-ikke-er-narkotikum/

Store nyheder for hamp- og CBD branchen i Europa! Den Europæiske Unions højeste domstol erklærede i sidste uge, at cannabidiol (CBD) ikke er et narkotikum, og skal derfor behandles under EUs lovgivning om den frie bevægelighed for varer mellem medlemslandene.

Den skelsættende beslutning fra Den Europæiske Unions Domstol (CJEU) bygger på et argument, at hampderiveret CBD ikke er et narkotikum, fordi “det ikke virker til at have nogen psykotropisk eller skadelig effekt på menneskers sundhed.”

Dommen, som forventes at give et boost til hamp- og CBD branchen på tværs af hele Europa, udvider princippet om den frie bevægelighed for varer inden for EU, så det nu omfatter de lovligt producerede CBD produkter. Kort sagt betyder det, at EUs medlemslande ikke kan forbyde salget af CBD produkter, når de er produceret på lovlig vis i et andet medlemsland.

En Monumental Afgørelse

Den europæiske sammenslutning for industriel hamp (European Industrial Hemp Association, EIHA), som repræsenterer hampbranchens fælles interesser, roste domstolens monumentale beslutning.

“EIHA glæder sig over den positive afgørelse fra EU-domstolen, idet den europæiske hampsektor i den nuværende fase har brug for en retfærdig og sammenhængende juridisk ramme”,

Lorenza Romanese,  EIHAs Managing Director

“Vi håber oprigtigt på, at EU-domstolens afgørelse vil tjene som et eksempel, og at Europakommissionen vil revurdere dens foreløbige konklusion vedrørende status af CBD i trit med domstolen.” 

Country bans contradicting European laws

Dommen kom i kølvandet på en fransk sag mod det tjekkiske firma KanaVape, som solgte CBD udvundet fra hele hampplanten. Under fransk lovgivning kan kun hampfiber og hampfrø, og ikke plantens blomstrer, bruges til kommerciel fremstilling af produkter. Domstolen bestemte dog, at det franske forbud mod hampbaseret CBD stod i uoverensstemmelse med de europæiske love om den frie bevægelighed for varer.

Ifølge den Europæiske Unions Domstol kan “beslutningen om at forbyde markedsføringen af CBD, hvilket i virkeligheden udgør den hårdeste forhindring for handlen med lovligt fremstillede og markedsførte produkter i andre medlemslande, kun træffes, når risikoen er tilstrækkeligt bevist”.

Den højeste domstol baserede sin dom på de to internationale konventioner, som lægger fundamentet for den globale narkotikakontrol: FN’s enkeltkonvention angående narkotiske stoffer fra 1961 samt konventionen om psykotropiske stoffer fra 1971. Hverken af de to konventioner nævner CBD.

Fortalerne for CBD og hamp tror på, at dommen udgør et vendepunkt for branchens fremtid og de forretningsmænd og investorer, som arbejder inden for branchen.

“Hvis hampbranchen bliver ved med at være proaktiv og følger de sikkerhedsvurderinger og standarder, som er blevet udarbejdet i EIHAs fælles Novel Food ansøgning, vil den være i stand til lovligt at markedsføre deres produkter på tværs af hele Europa inden for de næste tre år”, sagde Daniel Kruse, som er EIHAs President. “Væksten på markedet vil være rigtig stor”.

I de seneste år har man oplevet en vækst i brugen af CBD olier, topiske produkter og andre produkter, som søges af folk med henblik på hampcannabinoidens naturlige velværeegenskaber.

Posted By

Hemp For Humanity