Sú konopa a CBD vo Francúzsku legálne?

Hemp For Humanity > Blog Hero Boxed 2 Column > Legálnosť > Sú konopa a CBD vo Francúzsku legálne?

Sú konopa a CBD vo Francúzsku legálne?

https://hempforhumanity.eu/sk/su-konopa-a-cbd-vo-francuzsku-legalne/

Francúzsko bolo mnoho rokov jedinou európskou krajinou, ktorá povolila pestovanie konopy. A s nárastom popularity, ktorú zažíva CBD olej vo Francúzsku za posledných pár rokov, je takmer nemožné, aby ste doteraz o konope a CBD ešte nepočuli. 

Napriek tomu, že rastúci počet Francúzov a Francúziek poznajú konope, CBD a vedia, že môžu byť zdraviu prospešné, mnohí sú stále zmätení, či je nákup, predaj a používanie konopy a CBD vo Francúzsku legálne.

Nižšie sa dozviete viac o tom, či sú konopa a CBD vo Francúzsku legálne, ako aj o konkrétnych predpisoch, ktoré vo vzťahu k rastline a jej zlúčeninám vydali francúzske úrady a Európska únia. Dozviete sa tiež, aké zákonom povolené konopné a CBD produkty sú dostupné, a niekoľko tipov, ako zabezpečiť, aby ste kupovali alebo predávali iba produkty, ktoré sú bezpečné a kvalitné.

Francúzsko je popredným producentom konopy v Európe

France is the leading Hemp producer in Europe

Je konopa vo Francúzsku legálna? Áno. Francúzsko, ktoré konopu pestuje už celé storočia, je dnes jedným z najväčších svetových producentov konopy. Pokiaľ ide o pestovanie konopy, Francúzska republika je v skutočnosti tretia na svete, predbieha ju iba Čína a Kanada, a pravdepodobne aj USA. V tejto chvíli však nie je isté, koľko z nového nárastu produkcie CBD pochádza z rastlín, ktoré by podľa európskych predpisov patrili do skupiny technickej konopy.

Žiadna iná európska krajina nevysádza toľko konopy ako Francúzsko, ktoré ju v roku 2018 vypestovalo zhruba na 17 899 hektároch. Aby ste mali predstavu o rozdielnom množstve pestovanej konopy vo Francúzsku a iných európskych krajinách: v Taliansku a Holandsku, ktoré sú na druhom a treťom mieste v rozlohe pestovania konopy, sa v roku 2018 dopestovala konopa na ploche 4 000 a 3 833 hektárov (podľa poradia).

Postoj francúzskej vlády ku konope a CBD

Napriek dlhej histórii pestovania konopy vo Francúzsku má krajina prísnejšie predpisy týkajúce sa pestovania konopy ako iné európske krajiny. Pestované odrody musia byť uvedené vo francúzskom zozname a nesmú obsahovať viac ako 0,2 % tetrahydrokanabinolu (THC). Francúzsko v súčasnosti povoľuje iba generické výrobky, ktoré majú menej ako 0,2 % THC a 0 % THC pre potravinárske výrobky. 

Vo Francúzsku sa môžu používať iba konopné vlákna a semená. Zatiaľ čo na úrovni Európskej únie sa konopné kvety môžu legálne používať na výrobu výrobkov, Francúzsko zakazuje používanie konopných kvetov, pretože má prísnejšiu interpretáciu Jednotného dohovoru OSN o omamných látkach z roku 1961.

Zatiaľ čo francúzske predpisy o konope sú v porovnaní s európskym katalógom prísnejšie, CBD výrobky, ktoré sú vyrobené z konopy a neobsahujú rozpoznateľné množstvá THC, sú vo Francúzsku legálne dostupné na nákup, predaj a použitie.

Takže, aby sme stručne odpovedali na otázku: „Sú konopa a CBD vo Francúzsku legálne?“ Áno!

Legálnosť konopy a CBD v EÚ a vo Francúzsku

Zákony o CBD a konope vo Francúzsku sa odlišujú od tých, ktoré sú ustanovené Európskou úniou. Po prvé, na úrovni EÚ je povolené používanie konopných kvetov na výrobu wellness produktov, ako je CBD olej. Vo Francúzsku to tak nie je. To znamená, že francúzski vývojári produktov CBD nie sú schopní legálne využiť zásoby francúzskych konopných kvetov, ktoré prirodzene obsahujú vyššie množstvá CBD.

Po druhé, vo Francúzsku môžete legálne nakupovať a predávať konopný CBD olej za predpokladu, že neobsahuje žiadne merateľné množstvo THC. 

Legálnosť oleja CBD vo Francúzsku pokrýva aj voľný pohyb tovaru EÚ, ktorý má vytvoriť vnútorný trh v rámci Únie. Tento princíp v podstate určuje, že výrobky, ktoré pochádzajú alebo sú zákonne uvedené na trh v ktoromkoľvek z členských štátov Únie, sa môžu voľne predávať a používať vo všetkých ostatných členských štátoch. Z toho jasne vyplýva – CBD je v EÚ legálne.

Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že CBD nie je narkotikum

Legálnosť CBD vo Francúzsku sa ešte viac upevnila až nedávno, a to po významnom rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ).

V novembri 2020 najvyšší súd Európskej únie prijal prelomové rozhodnutie, že CBD nie je narkotikum, a preto spadá pod právo EÚ o voľnom pohybe tovaru medzi členskými štátmi.

Kladné rozhodnutie prišlo vo francúzskom prípade proti českej spoločnosti, ktorá predávala CBD vyťažené z celej rastliny konopy. Francúzske orgány tvrdili, že podľa francúzskeho práva sa na komerčnú výrobu výrobkov z konopy a CBD môže používať iba konopné vlákno a semená, nie kvety rastliny. Súd s tým nesúhlasil a vo svojom rozsudku vychádzal z dvoch medzinárodných dohovorov, ktoré upravujú globálnu kontrolu drog a vnútroštátnych právnych predpisov o drogách: Jednotný dohovor o omamných látkach z roku 1961 a Dohovor o psychotropných látkach z roku 1971.

Pretože CBD nie je psychoaktívna látka a nevykazuje žiadne škodlivé účinky na ľudské zdravie, súd uviedol vo svojom rozhodnutí, že francúzsky zákaz je v rozpore s európskymi zákonmi o voľnom pohybe tovaru.

Toto rozhodnutie bolo zlomovým bodom pre celý trh s CBD a pre budúcnosť tohto priemyslu nielen vo Francúzsku, ale v celej Európe.

Legálne lieky verzus výživové doplnky – francúzske zákony

Vo Francúzsku spadajú produkty, ktoré boli vyrobené z konopy a neobsahujú rozpoznateľné hladiny THC, do kategórie doplnkov výživy, a dajú sa legálne kúpiť a užívať. Tieto konopné CBD produkty sú zvyčajne dostupné vo forme olejov a tekutín a sú každodenne bežne používané na prirodzené zlepšenie zdravia.

Parlamentná správa zverejnená vo februári 2021 vyzvala na zmeny vo francúzskych zákonoch, ktoré umožňujú ešte voľnejšiu reguláciu konopných CBD produktov. Správa, ktorú vypracovalo 33 poslancov, je výsledkom zhruba mesiac a pol dlhej zisťovacej misie, ktorá preskúmala všetky prospešné použitia konopy. Autori správy osobitne kritizovali zákon zakazujúci používanie konopných kvetov, ktorý podľa nich zabránil skutočnému vzostupu trhu s CBD v krajine. Požadovali tiež vylepšenia, ktoré zaručia bezpečnosť výrobkov CBD, a navrhli zvýšiť hranicu THC na 0,6 % alebo dokonca na 1 %, aby bola viac v súlade s ostatnými európskymi krajinami.

Konopné CBD produkty nie sú francúzskymi orgánmi považované za legálny liek. Krajina je v procese vytvárania regulovaného pilotného programu lekárskej konopy, ktorý bude nakoniec prístupný pre pacientov s určitými kvalifikačnými podmienkami. Produkty, ktoré budú dostupné v rámci tohto programu, budú vyrobené z marihuany, nie z konopy a budú obsahovať vyššie hladiny THC.

CBD verzus THC

CBD a THC sú dva najznámejšie kanabinoidy z viac ako 100 kanabinoidov, ktoré sa nachádzajú v rastlinách Cannabis, akou je konopa. Aj keď obe známe zlúčeniny ovplyvňujú telo a jeho funkcie interakciou s endokanabinoidným systémom, sú značné rozdiely v ich účinkoch a používaní.

CBD, skratka pre kanabidiol, je psychoneaktívna alebo neintoxikačná látka, čo znamená, že pri požití nevyvoláva žiadne euforické účinky. CBD sa zvyčajne predáva vo forme CBD olejov, extraktov a ďalších doplnkov, ktoré ľudia používajú na podporu svojho endokanabinoidného systému pre všeobecnú pohodu.

THC alebo tetrahydrokanabinol je psychoaktívny, a preto pri konzumácii v dostatočnom množstve vytvorí euforické pocity alebo pocit „nahúlenia“. THC sa zvyčajne užíva pre tieto euforické účinky a všeobecne sa vyskytuje v nelegálnej forme kvetu konopy.

Testovanie CBD tretími stranami

Ak kupujete alebo predávate výrobky CBD vo Francúzsku, mali by ste mať na pamäti testovanie CBD tretími stranami. Nezávislý proces testovania tretími stranami zaisťuje, že produkty CBD obsahujú také hladiny CBD a iných kanabinoidov, ktoré sú uvedené na etikete, a že neobsahujú žiadne druhy kontaminantov, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť kvalitu a bezpečnosť produktu.

Konopa je prirodzený bioakumulátor, čo znamená, že absorbuje zlé aj dobré častice z okolia, vrátane vody, vzduchu a pôdy. Testovacie laboratórium tretej strany skontroluje, či sa do CBD oleja nedostali nejaké plesne, sneť, huby, kvasinky, E.Coli, salmonela, mykotoxíny, ťažké kovy alebo zvyškové rozpúšťadlá.

Stručne povedané, keď je zabezpečené testovanie CBD treťou stranou, môžete si byť istí, že produkt CBD, ktorý kupujete alebo predávate vo Francúzsku, je spoľahlivý a bezpečný.

Kupujete CBD?

Dopyt po CBD rastie vo Francúzsku, ale aj naprieč celou Európskou Úniou. Ak máte v pláne nákup CBD a iných legálnych produktov z konopy vo Francúzsku, pravdepodobne budete mať nejaké otázky.

Po prvé, ak ste si položili otázku: „Je CBD vo Francúzsku legálne?“ Poteší vás, keď vám povieme, že výrobky CBD sú vo Francúzsku legálne dostupné za predpokladu, že pochádzajú z konopy, nie z marihuany a neobsahujú rozpoznateľné množstvá THC. 

Tiež by vás mohlo zaujímať, či by produkty CBD, ktoré kupujete, mohli byť zadržané na colnici. Aby ste minimalizovali pravdepodobnosť akýchkoľvek problémov dodania nákupu CBD produktov vo Francúzsku, dôrazne odporúčame, aby ste ich kupovali iba od renomovaného a seriózneho výrobcu.

Pri výbere vhodného dodávateľa CBD sa uistite, či výrobca, o ktorom uvažujete, spĺňa nasledujúce kritériá:

  • vyrába iba CBD produkty s obsahom 0,02 % THC alebo menej
  • zaviedol prísny testovací proces tretími stranami, vďaka ktorému prebehne overenie obsahu kanabinoidov a bezpečnosti ich výrobkov
  • ponúka úplný zoznam zložiek svojich výrobkov
  • je členom Európskeho združenia pre technickú konopu (EIHA), jediného konzorcia v odvetví konopy v Európe
  • nevydáva nezodpovedné lekárske tvrdenia o CBD

Predávate CBD?

Ak už predávate CBD vo Francúzsku, alebo dúfate, že využijete rastúci trh s predajom CBD vo Francúzsku, majte na zreteli niekoľko vecí. Po prvé, majte neustále na pamäti, že ste zodpovední za svoju marketingovú komunikáciu. To znamená, že by ste sa mali vyhýbať akýmkoľvek lekárskym tvrdeniam o CBD produktoch, ktoré predávate. Aj keď je pravda, že v online priestore a vo francúzskych médiách koluje mnoho príbehov o ľuďoch, ktorí mali pozitívne skúsenosti s CBD, je dôležité vyhnúť sa propagácii konopných olejov a CBD olejov ako prípravkov schopných liečiť akýkoľvek typ ochorenia. Podľa zákona vo Francúzsku nemôžu predajcovia CBD tvrdiť, že CBD alebo CBD olej má liečivé vlastnosti, a francúzske úrady dokonca zakročili proti niekoľkým predajcom CBD, ktorí sa o to pokúsili.

Po druhé, zatiaľ čo priemysel CBD a konopného oleja vo Francúzsku naďalej rastie, pri začatí podnikania by ste mohli čeliť prekážkam a komplikáciám. ​​Taktiež, veľa obchodníkov, online obchodov a sprostredkovateľov platieb ešte nemá záujem o spoluprácu s CBD spoločnosťami. Nájsť obchodníka, ktorý vám pomôže spravovať finančné aspekty vášho podnikania a presvedčiť obchody, aby ponúkali vaše výrobky, môže trvať relatívne dlho. Našťastie existujú dostupné a schválené riešenia vrátane Kannaway. Kannaway je už etablovaná a renomovaná CBD spoločnosť, ktorá vám môže pomôcť rozbehnúť vlastné podnikanie s CBD naplno.

Posted By

Hemp For Humanity