Ovatko hamppu ja CBD laillisia Ranskassa?

Hemp For Humanity > Blog Hero Boxed 2 Column > Kaikki > Ovatko hamppu ja CBD laillisia Ranskassa?

Ovatko hamppu ja CBD laillisia Ranskassa?

https://hempforhumanity.eu/fi/ovatko-hamppu-ja-cbd-laillisia-ranskassa/

Vuosien ajan Ranska oli ainoa Euroopan maa, jossa hampun viljely oli sallittua. Ja viime vuosina Ranskassakin nähdyn CBD-öljyn kasvavan suosion myötä olisi nykyään miltei mahdotonta, että joku ei olisi kuullut hampusta ja CBD:stä.  

Tästä huolimatta, ja vaikka yhä useampi ranskalainen on tietoinen hampusta ja CBD:stä sekä siitä, että niillä saattaisi olla joitakin mielenkiintoisia luontaisia vaikutuksia terveyteen, monet ovat edelleen epätietoisia, onko hampun ja CBD:n ostaminen, myyminen ja käyttö laillista Ranskassa.

Tästä alempaa voit lukea tarkemmin, ovatko hamppu ja CBD laillisia Ranskassa, samoin kuin Ranskan viranomaisten ja Euroopan Unionin voimassa olevista, hamppua ja sen komponentteja koskevista erityisistä säännöistä. Opit myös, mitä laillisia CBD- ja hampputuotteita on saatavilla, sekä joitakin ehdotuksia sen suhteen, miten voit varmistaa, että ostat tai myyt ainoastaan sellaisia tuotteita, jotka ovat turvallisia ja korkealaatuisia.

France is the leading Hemp producer in Europe

Onko hamppu laillista Ranskassa? Kyllä – Ranska, missä hamppua on viljelty vuosisatoja, on tänä päivänä eräs maailman suurimmista hampun tuottajamaista. Itse asiassa Ranskan tasavalta on maailman kolmanneksi suurin hampun tuottaja, jonka edellä ovat vain Kiina ja Kanada, sekä mahdollisesti USA, vaikka ei olekaan tällä hetkellä tiedossa, kuinka suuri osa hiljakkoin virinnyttä CBD-tuotantoa perustuu eurooppalaisten sääntöjen mukaan  teollisuushampuksi laskettavien kasvien käyttöön. 

Missään muussa eurooppalaisessa maassa ei istuteta niin paljon hamppua kuin Ranskassa, missä sitä kasvoi noin 17,899 hehtaarilla vuonna 2018. Jotta saat käsityksen siitä, miten paljon enemmän hamppua Ranskassa kasvatetaan kuin muissa Euroopan maissa: Italiassa ja Hollannissa, jotka ovat viljelypinta-alan mukaan toiseksi ja kolmanneksi suurimmat hampun tuottajat, sitä viljeltiin edellä mainitussa järjestyksessä 4,000 ja 3,833 hehtaarilla vuonna 2018.

Ranskan hallituksen kanta hamppuun ja CBD:hen

Vaikka Ranskalla on pitkä historia hampun viljellyssä, maassa on silti voimassa tiukempi sääntely sen kasvattamista koskien kuin muissa Euroopan maissa. Viljeltävien lajikkeiden tulee olla listattuna Ranskan lajikeluettelossa eivätkä ne saa sisältää enempää kuin 0.2% tetrahydrokannabinolia (THC). Tällä hetkellä Ranska sallii vain käyttötuotteet, joissa on alle 0.2% THC:tä ja ravintotuotteiden osalta 0% THC:tä. 

Ranskassa vain hamppukuitu ja siemenet voidaan käyttää. Vaikka Euroopan Unionin tasolla myös hampun kukintoja voidaan laillisesti käyttää tuotteiden valmistamisessa, Ranska on kieltänyt hampun kukintojen käytön perustuen tiukempaan tulkintaan Yhdistyneiden Kansakuntien vuoden 1961 yleiskokouksen päätöksestä narkoottisia aineita koskien.

Huolimatta siitä, että Ranskan hamppua koskeva säännöstö on tiukempaa verrattuna muuhun Eurooppaan, hampusta valmistettuja CBD-tuotteita, joissa ei ole havaittavaa määrää THC:tä, voidaan laillisesti ostaa, myydä ja käyttää Ranskassa.

Siis “Ovatko hamppu ja CBD laillisia Ranskassa?” Lyhyt ja ytimekäs vastaus kysymykseen on: kyllä!

Hampun ja CBD:n laillisuus EU:ssa ja Ranskassa

Hamppua ja CBD:tä koskeva lainsäädäntö Ranskassa eroaa siitä, mitä on säädetty Euroopan Unionissa. Esimerkiksi EU:n tasolla on sallittua käyttää hampun kukintoja tuotettaessa terveystuotteita kuten CBD-öljyä. Ranskassa se ei ole mahdollista. Sen takia ranskalaiset CBD-öljyjen kehittäjät eivät voi laillisesti käyttää Ranskassa kasvatettuja hampun kukintoja, joissa luonnostaan on korkea CBD-pitoisuus.

Toiseksi, Ranskassa on mahdollista laillisesti ostaa ja myydä hampusta peräisin olevaa CBD-öljyä, jos siinä ei ole havaittavaa määrää THC:tä. 

CBD-öljyn laillinen asema Ranskassa on taattu myös EU:n periaatteella tavaroiden vapaasta liikkumisesta, minkä on tarkoitus luoda unionin sisämarkkina-alue. Tämä periaate käytännössä sanelee, että tuotteita, jotka on laillisesti tuotettu minkä tahansa unionin jäsenmaan alueella tai tuotu siellä markkinoille, voidaan vapaasti myydä ja käyttää myös kaikissa muissa jäsenvaltioissa. Tämä tekee asiasta päivänselvän – CBD on laillista EU:ssa.

ECJ:n oikeusistuin päätti, että CBD ei ole huumausaine

CBD:n laillisuus Ranskassa vahvistui vielä aivan hiljattain EU:n tuomioistuimen ennakkopäätöksen jälkeen.

Marraskuussa 2020 Euroopan Unionin korkein tuomioistuin päätti uraauurtavasti, että CBD ei ole huumaava aine, ja kuuluu niin muodoin EU:n sen lain alle, joka koskee tavaroiden vapaata liikkumista jäsenvaltiosta toiseen. 

Oikeuden positiivinen päätös koski Ranskan kannetta tsekkiläistä yritystä vastaan, joka möi kokonaisesta hamppukasvista uutettua CBD:tä.  Ranskalaiset viranomaiset katsoivat, Ranskan lakien mukaan, että vain hampun kuitu ja siemenet, mutta ei kukintoja, voidaan käyttää tuotettaessa kaupallisia hamppu- ja CBD-tuotteita. Oikeus oli eri mieltä, perustaen päätöksensä kahden kansainvälisen, maailmanlaajuisesta huumausainekontrollista ja kansallisista huumausainelaeista vastaavan yleiskokouksen linjauksiin: vuoden 1961 yleiskokouksen päätökseen narkoottisia aineita koskien, ja vuoden 1971 kokouspäätökseen psykotrooppisia aineita koskien.

Koska CBD ei ole psykoaktiivinen eikä sillä ole mitään haitallisia vaikutuksia ihmisten terveydelle, oikeus katsoi päätöksessään, että Ranskan kielto soti vastoin eurooppalaista lakia tavaroiden vapaasta liikkumisesta. 

Tämä oikeuden ratkaisu oli käänteentekevä koko CBD-markkinalle ja teollisuudenalan tulevaisuudelle, ei ainoastaan Ranskassa, vaan koko Euroopassa.

Laillinen lääke vai ravintolisä – ranskalainen laki

Ranskassa CBD-tuotteet, jotka on valmistettu hampusta ja joissa ei ole havaittavaa määrää THC:tä katsotaan ravintolisiksi, ja niitä voi laillisesti ostaa ja käyttää. Tällaiset hampun CBD-tuotteet ovat yleensä öljyjä tai nesteitä, ja niitä on laajalti ihmisten päivittäisessä käytössä paremman terveyden luonnolliseksi tukemiseksi. 

Vuoden 2021 helmikuussa julkaistu parlamentaarinen raportti esittää muutoksia Ranskan lakeihin, jotta hampun CBD-tuotteiden säätelyä kevennettäisiin. 33 kansanedustajan koostama raportti syntyi tuloksena noin puolentoista kuukauden faktantarkistustyöstä, jossa tutkittiin kaikki hampun hyödylliset käyttömahdollisuudet. Raportin kirjoittajat kritisoivat erityisesti sitä lakia, joka kieltää hampun kukintojen käyttämisen, mikä heidän näkemyksensä mukaan on estänyt maan CBD-markkinaa kunnolla lähtemästä vauhtiin. He vaativat parannuksia myös CBD-tuotteiden turvallisuuden takaamiseksi, ja ehdottivat sallitun THC:n alarajan nostamista 0.6%:iin tai jopa 1%:iin, jotta se olisi paremmin linjassa muiden eurooppalaisten maiden sääntöjen kanssa. 

Ranskan viranomaiset eivät katso hampun CBD-tuotteita laillisiksi lääkkeiksi. Maassa on kuitenkin vireillä oma, säännelty lääkekannabiksen pilottiohjelma, joka tulee myöhemmin niiden potilaiden saataville, joilla on tiettyjä siihen oikeuttavia oireita tai sairauksia. Tässä ohjelmassa saataville tulevat  tuotteet tullaan valmistamaan marijuanasta eikä hampusta, ja niissä tulee olemaan korkeammat pitoisuudet THC:tä.

CBD vs THC

CBD ja THC ovat kaksi parhaiten tunnettua kannabinoidia hampussa ja muissa kannabiskasveissa olevista yhteensä yli 100 kannabinoidista. Vaikka nämä molemmat komponentit vaikuttavat elimistöön ja sen toimintoihin olemalla vuorovaikutuksessa endokannabinoidijärjestelmän kanssa, niillä on selkeät erot niin niiden vaikutuksissa kuin siinä, minkä vuoksi niitä käytetään.

CBD eli kannabidioli ei ole psykoaktiivinen tai huumaava, eli se ei aiheuta minkäänlaista euforista vaikutusta, kun sitä on nautittu. CBD:tä myydään yleensä CBD-öljyinä, uutteina ja muina lisäravinteina, joita ihmiset käyttävät tukeakseen endokannabinoidijärjestelmäänsä ja yleistä hyvinvointiaan. 

THC eli tetrahydrokannabinoli sen sijaan on psykoaktiivinen ja aiheuttaa sen vuoksi euforisia tuntemuksia tai huumautuneen olon, kun sitä nautitaan riittävän suuri määrä. THC:tä käytetäänkin yleensä juuri näiden euforisten vaikutusten takia, ja useimmiten sitä saadaan kannabiskukinnon laittomasta muodosta.

Kolmannen osapuolen suorittama CBD-testaus

Jos olet ostamassa tai myymässä CBD-tuotteita Ranskassa, niin kolmannen osapuolen suorittama CBD-testaus olisi syytä pitää päällimmäisenä mielessä. Riippumattoman, itsenäisen, kolmannen osapuolen suorittama testausprosessi takaa, että CBD-tuotteissa on tuoteselosteen mukaiset määrät CBD:tä ja muita kannabinoideja, kuten etiketissä lukee, ja että niissä ei ole mitään haitta-ainejäämiä, jotka voisivat vaikuttaa haitallisesti tuotteen laatuun tai turvallisuuteen. 

Hamppu on luonnollinen biovaraaja, mikä merkitsee, että se imee ympäristöstään, siis vedestä, ilmasta ja maaperästä itseensä niin hyvät kuin huonotkin aineet. Kolmannen osapuolen riippumaton testilaboratorio tarkistaa, etteivät homeet, sieni-itiöt, hiivat, E.Coli-bakteerit, salmonella, mykotoksiinit, raskasmetallit tai liuotinainejäämät eivät ole päässeet saastuttamaan CBD-öljyä. 

Lyhyesti, kun riippumaton testaus on tehty, voit olla varma, että CBD-tuote, jonka ostat tai myyt Ranskassa, on turvallinen ja luotettava.

Ostatko CBD:tä?

CBD:n kysyntä kasvaa koko ajan niin Ranskassa kuin koko Euroopan Unionin alueella. Jos harkitset CBD:n tai muiden laillisten hampputuotteiden ostamista Ranskassa, sinulla luultavasti on joitakin kysymyksiä.

Jos ensinnäkin olet miettinyt, onko CBD Ranskassa laillista, voit tyytyväisenä todeta: kyllä – CBD-tuotteita voi laillisesti ostaa Ranskassa, jos ne on valmistettu hampusta eikä marijuanasta eivätkä sisällä havaittavaa määrää THC:tä. 

Saatat myös miettiä, onko mahdollista, että ostamasi CBD-tuotteet jäävät jumiin tulliin. Välttääksesi tämän sekä muut mahdolliset toimitusongelmat ostaessasi CBD-tuotteita Ranskassa, suosittelemme vakavasti, että hankit CBD:tä vain arvostetulta ja hyvämaineiselta toimittajalta.

Oikeaa CBD-toimittajaa valitessasi varmista, että harkitsemasi valmistaja täyttää seuraavat kriteerit:

  • Tuottaa ainoastaan sellaisia CBD-tuotteita, joissa on korkeintaan 0.02% THC:tä
  • Käyttää erittäin tiukkaa kolmannen osapuolen suorittamaa testausprosessia varmistaakseen tuotteidensa kannabinoidipitoisuuden ja turvallisuuden
  • Julkistaa tuotteidensa täydellisen tuote- ja valmistusainesisällön
  • On Euroopan Teollisuushamppuyhdistyksen (European Industrial Hemp Association, EIHA), Euroopan hampputeollisuuden ainoan kattojärjestön jäsen
  • Ei esitä vastuuttomia lääketieteellisiä  väittämiä CBD:stä

Oletko myymässä CBD:tä?

Jos jo myyt CBD:tä Ranskassa, tai toivoisit saavasi jalansijaa maan kasvavilla CBD-markkinoilla, sinun on hyvä pitää mielessä muutamia seikkoja. Ensinnäkin on tärkeää varmistaa, että aina ja joka tilanteessa toimit vastuullisesti markkinointityössäsi. Et siis esitä mitään lääketieteellisiä väittämiä myymistäsi CBD-tuotteista. Vaikka onkin totta, että netissä ja ranskalaisessa lehdistössä on monia tarinoita ihmisistä, jotka ovat saaneet hyviä kokemuksia CBD:stä, on tärkeää olla esittämättä, että hamppuöljyt tai CBD voisivat parantaa jonkin sairauden tai oireen. Ranskassa on laitonta, että CBD:n myyjät sanoisivat CBD:llä tai CBD-öljyillä oleva parantavia vaikutuksia, ja ranskalaiset viranomaiset ovat jopa tarttuneet useisiin CBD:n myyjiin, jotka ovat yrittäneet niin toimia. 

Toiseksi, vaikka CBD- ja hampputeollisuus jatkaakin kasvuaan Ranskassa, saatat joutua kohtaamaan haasteita ja vaikeuksia, jos aiot saada oman yrityksesi markkinoille. Monet tukkukaupat, verkkokaupat ja maksuliikennettä hoitavat tahot eivät esimerkiksi vielä mielellään toimi CBD-yrityksen kanssa. Saattaa kestää hyvän aikaa ennen kuin löydät tukkuliikkeen, joka auttaa sinua hallinnoimaan yrityksesi taloudellista puolta ja saa jälleenmyyjät ottamaan tuotteesi myyntiin. Onneksi tarjolla on jo valmiita ja hyväksi havaittuja ratkaisuja, kuten Kannaway. Kannaway on jo vakiintunut ja hyvin arvostettu CBD-yhtiö, joka voi auttaa sinua aloittamaan oman CBD-liiketoimintasi vahvalta pohjalta alusta alkaen.

Posted By

Hemp For Humanity