Kannabista terveydellesi

Hemp For Humanity > Blog Hero Boxed 2 Column > Kaikki > Kannabista terveydellesi

Kannabista terveydellesi

https://hempforhumanity.eu/fi/kannabista-terveydellesi/

CBD:n ja muiden kannabinoidien vaikutukset elimistöösi ja mieleesi

Cannabis-kasvin kymmenien käyttömahdollisuuksien joukossa ihmisten terveyden parantaminen on aina ollut eräs tärkeimmistä – ja eräs kiistanalaisimmista! Ei ole sattumaa, että eräs varhaisimmista dokumentoiduista hamppukasvin käyttötavoista liittyi sen lääkinnällisiin ominaisuuksiin: jo niinkin kauan sitten kuin 2730 e.Kr. Kiinan keisarin Sheng Nungin on kerrottu käyttäneen kannabispohjaista lääkettä! 

Mitä lääkinnällisiä käyttötarkoituksia tällä vähäpätöisen näköisellä pensaalla oikeastaan on? Onko median huomio todella oikeutettua? Jotta voimme ymmärtää, miten Cannabis voi auttaa parantamaan terveyttä ja hyvinvointia, meidän täytyy ensin oppia ymmärtämään, millä tavoin se tarkkaan ottaen on vuorovaikutuksessa elimistömme kanssa.

Sisäsyntyinen kannabinoidijärjestelmä – kehosi luontainen kannabinoidikierto

Eräs hämmästyttävimmistä keksinnöistä Cannabis-tieteen alalla on ollut sisäsyntyisen endokannabinoidijärjestelmän (ECS) löytyminen. Tämä luontainen kannabinoidikierto toimii elimistömme tuottamien endokannabinoidien voimin, ja se on yhteydessä lähes kaikkiin ihmiskehon muihin järjestelmiin ja säätelee niitä.  

Sisäsyntyinen endokannabinoidijärjestelmämme säätelee elimistömme tasapainoa, ‘homeostaasia’, mihin liittyvät mm. mieliala, uni, ruokahalu, ruoansulatus, metabolismi ja hormonitoimintojen säätely. Sen löysi 1980-luvun puolivälissä tri. David Allen, joka kuvasi ECS:n funktiota  “kehon kykynä ylläpitää itsensä ja toimia ympäristössään oikein”.

ECS saa käyttövoimansa endokannabinoideista – molekyyleistä, joita elimistömme tuottaa, ja jotka Raphael Mechoulam eristi ensimmäisen kerran v. 1992. Mielenkiintoisinta on kuitenkin se, miten samankaltaisia nämä sisäsyntyiset komponentit ovat luonnossa, lähinnä Cannabis-kasvissa, luonnostaan esiintyvien kannabinoidien kanssa. Itse asiassa kasveista peräisin olevat kannabinoidit (fytokannabinoidit) ja endokannabinoidit ovat rakenteeltaan niin samankaltaisia, että ensin mainitut voivat helposti olla vuorovaikutuksessa ECS:n kanssa, ja joskus jopa tehokkaammin kuin ihmisen itse tuottamat vastaavat, sen suhteen, miten intensiivisesti ne voivat aktivoida mainitun järjestelmän. Tämä sattumalta tehty arvokas löytö selittää sen, että me ihmiset (ja muutkin nisäkkäät) voimme nauttia Cannabiksen hyvää tekevistä vaikutuksista.

Täydentääksemme kuvaa, vilkaistaanpa niitä ‘portteja’, joiden kautta kannabinoidit ‘telakoituvat’ elimistöömme. ECS on vuorovaikutuksessa useiden kehon toimintojen kanssa kahdenlaisten reseptorien kautta: CB1:n ja CB2:n. Vaikka ne molemmat reagoivat kannabinoideihin, niin ne reagoivat eri kannabinoideihin ja endokannabinoideihin ja erilaisella intensiteetillä (tieteen termein, niiden ‘affiniteetti’ mainittuihin komponentteihin on suurempi tai pienempi). Eri tyyppisten reseptorien, niiden sijainnin, ja niiden kirjaimellisesti kymmenien eri kannabinoidien tarkastelu, joiden kanssa reseptorit voivat olla vuorovaikutuksessa, valaisee hieman sitä, minkä vuoksi Cannabis-kasvin vaikutukset oikeastaan ovat niin moninaiset ja monipuoliset. Katsotaanpa vaikka vain joitakin esimerkkejä, miten CB1- ja CB2-reseptorit sijoittuvat elimistössä ja mihin kehon toimintoihin niillä voi olla vaikutusta: 

ECS:n reseptoreja on aivoissa ja keskushermostossa (CB1-reseptorit) sekä vatsaontelossa, sisäelimissä ja suolistossa (CB2). On kiinnostavaa havaita, että CB1-neurotransmitterireseptori aivoissa käsittää useampia reseptoripaikkoja kuin kaikki muut neurotransmitterit yhteensä.

CBD ja muut kannabinoidit

Ennen kuin jatkamme kannabiksen tärkeimmistä vaikutuksista terveyteen, on hyvä kerrata, mitkä kannabiskasvin komponenteista vastaavat sen hyödyllisistä vaikutuksista. Vaikka kannabinoideja on tunnistettu jo yli 100, useimpia niistä on kasvissa vain hyvin pieniä määriä. Tiettyjen kannabinoidien pitoisuudet vaihtelevat eri lajikkeiden sekä kasvin prosessoinnin mukaan, mutta yleisesti voidaan todeta, että CBD (kannabidioli) ja THC (delta-9-tetrahydrokannabinoli) vastaavat suurimmasta osasta kasvin terapeuttisista vaikutuksista. On syytä myös muistaa, että vaikka THC on psykoaktiivinen ja useimmissa maissa  Cannabis-kasvin korkean THC-pitoisuuden omaavien lajikkeiden lääke- tai viihdekäyttöä säännellään tarkasti, niin CBD sen sijaan ei (kuten eivät useimmat muutkaan kannabinoidit) ole millään tavalla psykoaktiivinen, ja sen vuoksi jopa lapset voivat käyttää niitä turvallisesti täysin ilman haitallisia sivuvaikutuksia. Voit perehtyä tarkemmin hampun (korkea CBD-pitoisuus, lähes ilman THC:tä) ja marijuanan (korkea THC-pitoisuus) eroihin blogikirjoituksessamme.

Lopuksi on syytä mainita, että vaikka CBD  pääasiallisesti vastaa ei-psykoaktiivisten  Cannabis-tuotteiden hyödyllisistä vaikutuksista, niin myös muiden kasvikomponenttien (mukaan lukien muiden kannabinoidien, mutta myös terpeenien) pelkkä läsnäolo voimistaa huomattavasti kannabidiolin vaikutusta. Tästä johtuu, että useimmissa tapauksissa täyden tai laajan, Cannabis-kasvissa luontaisesti esiintyvän kannabinoidikirjon sisältävät uutteet ovat parempi valinta kuin korkeapitoinenkin vastaava isolaatti. Tämä koskee erityisesti ravintolisiä ja muita, yleistä hyvinvointia ja kuntoa tukevia tuotteita.

Kannabiksen tärkeimmät vaikutukset terveyteesi ja hyvinvointiisi

Sisäsyntyisen endokannabinoidijärjestelmän keksimistä seurasi nopeasti kasvava määrä Cannabis-kasvin lääketieteellistä potentiaalia valottavia tutkimuksia. Joissakin tapauksissa ne johtivat jonkin tietyn kannabinoidin isolaattiin perustuvan lääkkeen kehittämiseen, kuten Epidiolex tai Dronabinol (pohjautuen CBD:hen ja THC:hen, mainitussa järjestyksessä). Mutta paljon useammin tämä kasvava kiinnostus toi valoa siihen, miten perinteisiä Cannabis-kasviin perustuvia preparaatteja voitaisiin käyttää parantamaan ihmisten terveyttä tai tukemaan yleistä, jokapäiväistä hyvinvointia. On olemassa joitakin avainalueita, joilla kannabinoidit voivat osoittautua hyödyllisiksi:

Kannabinoidit antioksidantteina

Kannabinoidien potentiaaliset antioksidanttiset ominaisuudet ovat ehkä kaikkein perusteellisimmin tutkittuja ja lupaavimpia. Niistä on potentiaalisesti hyötyä esim. metabolisen oireyhtymän hoidossa niiden tulehdusta ehkäisevän vaikutuksen takia. Nämä ominaisuudet näyttäisivät lupaavimmilta, kun hoidetaan tai ehkäistään:

  • Sydän- ja verisuonitauteja
  • Diabetesta 
  • Nivelreumaa

Kannabinoidit hermojen suojana

Tällä saralla kannabinoidit ovat osoittautuneet kaikkein tehokkaimmiksi, ensin onnistuneiden hoitokokeilujen tapauksissa, ja sitten kannabinoideihin perustuvien lääkevalmisteiden kehittämisessä. CBD:n potentiaalinen rooli epilepsian ja Dravetin syndrooman tai Lennox-Gastautin  syndrooman aiheuttamien akuuttien kouristuskohtausten hoidossa on osoitettu tehokkaaksi ilman epäilyksen häivääkään, mutta on useita muitakin neurodegeneratiivisia sairauksia, joissa Cannabis voi olla eräs lupaavimmista hoitokeinoista:

  • Parkinsonin tauti
  • Alzheimerin tauti
  • Multippeliskleroosi (MS)

On huomionarvoista, että vaikka parantavat vaikutukset onkin havaittu lääkkeen tasoisilla, korkeapitoisilla kannabinoidituotteilla, niin myös suosituissa CBD-tuotteissa kuten öljyissä tai uutteissa olevilla alhaisemmilla kannabinoidipitoisuuksilla on joitakin hermostoa suojaavia vaikutuksia.

Kannabinoidit unen tukena

Eräs kannabinoidien vähemmän tunnettu käyttötarkoitus nousee siitä, mikä rooli niillä on terveen unisyklin säätelyssä. Vaikka ne eivät olekaan millään tavalla unettavia, niin oikealla annostuksella  kannabinoidit kuten esimerkiksi CBD voivat edesauttaa tervettä unisykliä, helpottaen nukahtamista ja taas aamulla heräämistä.

CBD lemmikkieläimille

Kuten varmaankin muistat, kaikki nisäkkäät voivat hyötyä kannabinoidien vaikutuksista – ja se koskee myös lemmikkejäsi! Katsohan vain, miten ECS-reseptoreja on koirasi koko elimistössä, niin saat käsityksen siitä, miten CBD ja muutkin kannabinoidit voivat auttaa nelijalkaista kumppaniasi:

Saadaksesi lisää tietoja siitä, miten CBD voi parantaa koirasi terveyttä, ole hyvä ja lue blogikirjoituksemme.

Posted By

Hemp For Humanity