CBD vo Veľkej Británii po brexite

Hemp For Humanity > Blog Hero Boxed 2 Column > Legálnosť > CBD vo Veľkej Británii po brexite

CBD vo Veľkej Británii po brexite

https://hempforhumanity.eu/sk/cbd-vo-velkej-britanii-po-brexite/

Uprostred legislatívneho chaosu ohľadom brexitu sa postavenie CBD produktov vo Veľkej Británii stalo ešte nejasnejšie… alebo nie? Prečítajte si naše blogy, v ktorých sa venujeme rôznym regulačným režimom platným v Anglicku, Walese, Škótsku a Severnom Írsku, teraz, keď sa situácia ohľadom brexitu vyjasnila.

Je CBD vo Veľkej Británii stále legálny?

Najskôr uvedieme to najdôležitejšie: áno, od 31. marca sa môžu všetky CBD produkty, ktoré boli v predaji pred februárom 2020, celkom legálne vyrábať a predávať vo Veľkej Británii – za predpokladu, že ich obsah THC je nižší ako 1 mg na produkt v súlade s britskými zákonmi.

Hlavolam nových potravín

Nariadenie o nových potravinách – súbor nezáväzných pravidiel zavedených Výborom EÚ pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá (PAFF) – už niekoľko rokov spôsobuje problémy európskemu CBD odvetviu. Napriek tomu, že Veľká Británia odišla z EÚ, neoslobodila sa od režimu nových potravín, do ktorého spadajú CBD produkty. Tento paradox je spôsobený jednak obchodnými dohodami s EÚ, avšak najmä miestnymi predpismi, ktoré sa Veľká Británia zaviazala zaviesť ešte v čase, keď bola jedným z členských štátov.

Keďže výrobcovia vo Veľkej Británii vo veľkej miere ignorovali predpisy o nových potravinách (pretože postavenie CBD potravín ako „nových“ bolo predmetom sporov), londýnska Agentúra pre štandardy potravín (FSA) rozhodla, že uvedení výrobcovia musia do 31. marca podať žiadosť o zaradenie medzi nové potraviny, ak chcú naďalej predávať svoje produkty.

Znamená to, že hlavolam je vyriešený? Môžu britské CBD spoločnosti jednoducho podať žiadosť o zaradenie medzi nové potraviny a získaním (alebo nezískaním) povolenia aktualizovať postavenie svojich produktov? Nie celkom – existujú dve výnimky z tohto pravidla.

V prvom rade, nevzťahuje sa to na produkty, ktoré sa dostali na trh po februári 2020 – ich výrobcovia ich budú musieť stiahnuť z trhu a začať odznova, požiadať o úplné povolenie nových potravín. V druhom rade, podobne ako v prípade samotného brexitu, Veľká Británia sa opäť ukázala ako nie celkom jednotná, keďže tieto pravidlá neplatia pre Škótsko a Severné Írsko.

Škótsko a Severné Írsko

Kroky, ktoré musia vykonať výrobcovia CBD, aby splnili požiadavky Nariadenia o nových potravinách sú trochu zložitejšie v prípade Severného Írska a Škótska. Zatiaľ čo predpisy pre nové potraviny v Severnom Írsku sú stále do veľkej miery ovplyvnené Európskou komisiou, Škótsko sa rozhodlo zaviesť vlastné prísnejšie predpisy, keďže autonómia Škótska sa vzťahuje aj na bezpečnosť potravín.

Škótska agentúra pre štandardy potravín (FSS), agentúra podobná britskej FSA, sa rozhodla prijať politiku výhradného povolenia zo strany EÚ (alebo skôr: jej odporúčania) pre CBD produkty. Výsledkom je, že v Škótsku (ako aj v Severnom Írsku) budú musieť byť CBD produkty celkom stiahnuté z predaja a ich výrobcovia budú musieť absolvovať nový úplný povoľovací proces nových potravín.

Situáciu zmierňuje skutočnosť, že škótske úrady sa zatiaľ rozhodli, že nezačnú kontrolovať povolenie nových potravín pre CBD produkty. Skupina sa mala v marci 2021 opäť stretnúť so zástupcami FSS a prediskutovať túto otázku.

Dovoz CBD do Veľkej Británie

Importing CBD into the United Kingdom

Ako keby povinnosť žiadať o povolenie alebo o postavenie nových potravín nebola pre trh CBD na Britských ostrovoch dostatočne obmedzujúca, odvetvie bolo ovplyvnené aj brexitom tým, že došlo k prerušeniu dodávateľských reťazcov a následne k praktickému zastaveniu dovozu. V tomto prípade je situácia ešte chaotickejšia, pretože stále nie je jasné, aká dokumentácia bude potrebná na dovoz CBD produktov a izolátu CBD do Anglicka po 31. marci. Vieme však to, že všetky uvedené produkty a produkty, ktoré boli predmetom podania na britskú FSA k 31. marcu 2021, pre produkty, ktoré boli na trhu vo februári 2020, môžu zostať na trhu, ak bola podaná žiadosť o NF.

Závery

Dá sa predpokladať, že najvýznamnejšie CBD spoločnosti v Anglicku a vo Walese už podali žiadosti o postavenie nových potravín a ich produkty – aspoň niektoré z nich – budú v týchto dvoch britských krajinách naďalej dostupné. Postoj Škótska a Severného Írska k CBD na druhej strane pravdepodobne spôsobí predĺženie obdobia nedostupnosti CBD produktov na trhu, najmä ak sa miestne úrady rozhodnú ich aktívne sledovať a sťahovať.

Pokiaľ ide o dovážané produkty, hoci jednotlivé produkty dovezené zákazníkmi zo zahraničia by pravdepodobne zostali bez zmeny (s výnimkou dlhšieho vybavovania na colnici), CBD spoločnosti vyrábajúce svoje produkty z dovážaného CBD izolátu by pravdepodobne museli začať vyrábať lokálne alebo sa pripraviť na súdny spor.

V každom prípade, aj keď vyššie uvedené nariadenia začnú platiť, situácia sa pravdepodobne dramaticky nezmení, pričom stojí za zmienku, že tak najnovšie aktualizácie Katalógu nových potravín ako aj konkrétne miestne nariadenia, ktoré z neho vychádzajú, sú stále spochybňované zo strany konopného odvetvia (predovšetkým EIHA). To môže nakoniec viesť k zmierneniu alebo celkovému zrušeniu niektorých miestnych nariadení.

Posted By

Hemp For Humanity